Navigatie                     

BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS” din CONSTANȚA
ANUNŢĂ :
Depunerea candidaturilor pentru ocuparea locurilor vacante pentru studenți în Senatul universitar se face la
Biroul Electoral al studenților la nivel de universitate, în data de 11.10.2017, interval orar 1300-1700, la sediul
din b-dul Mamaia 124, Cămin C2, mansardă, camera 5, în conformitate cu calendarul stabilit prin hotărârea
senatului universitar.
Documentele necesare pentru înregistrarea candidaturii sunt cele prevăzute de art. 43 alin. 5 din
Metodologia de organizare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere ale Universității „Ovidius” din
Constanța.
PREȘEDINTE BIROU ELECTORAL CENTRAL,
c.j. Loredana Maximiliana Dan

Info UOC - Meniu