Navigatie                     

Universitatea „Ovidius” din Constanța aduce la cunoștință faptul că solicitările depuse de angajați, cu privire la cazarea în locațiile universitare partenere, au fost soluționate. Solicitanții sunt rugați să ia legătura cu doamna Veronica Iancu, în vederea aflării rezultatelor.  

Info UOC - Meniu