Navigatie                     

LANSARE COMPETIȚIE

Universitatea Ovidius din Constanța

lansează competiția de granturi în domeniul bio-medical

 

Scop general:

Sprijinirea cadrelor didactice și de cercetare în activitatea de cercetare științifică – dezvoltare – inovare și consolidarea și dezvoltarea nucleelor de cercetare de excelență existente în UOC, în particular a Centrului de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă (CEDMOG).

 

Obiective:

·        Consolidarea și dezvoltarea nucleelor de cercetare de excelență existente în UOC și stimularea activității de cercetare în domeniul bio-medical prin studii morfologice și/sau genetice în patologia umană;

        Stimularea participării studenților angrenați în programe de studii doctorale sau masterale în activităţi de cercetare, precum şi promovarea lucrului în echipe complexe, interdisciplinare, de cercetare;

        Creșterea vizibilității rezultatelor activității de cercetare și a prestigiului cadrelor didactice și de cercetare din UOC, prin publicarea de articole în reviste cotate Web of Science (WoS);

nbsp;

 

Pachetul de informații al competiției a fost aprobat prin HCA 650 din 19.06.2018 și HS 514 din 19.07.2018.  Calendarul competiției a fost aprobat prin HCA 746 din 17.07.2018.

 

Cererile de finanțare se depun electronic la adresa https://sites.google.com/view/cercetarebiomeduoc, unde pot fi accesate și detalii despre competiție.

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este: 23.07 – 21.09.2018, ora 16:00.