Navigatie                     
     Conducătorul de doctorat este numit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea Universitatii Ovidius, cu avizul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), acest aviz fiind acordat pe baza evaluării activităţii didactice şi de cercetare, de relevanţă naţională sau internaţională.
     Un conducător de doctorat poate conduce doctorate numai în domeniul pentru care a obtinut acest drept, atunci când i s-a acordat calitatea de conducător de doctorat.
     Un conducător de doctorat este titular în cadrul unei scoli doctorale a UOC dacă a avut calitatea de conducător de doctorat la UOC la momentul intrării în vigoare a LEN nr. 1/2011 sau a dobândit calitatea de conducător de doctorat conform art. 166 din LEN nr. 1/2011.