Navigatie                     

În data de 23 noiembrie 2017, Pro Danube International a organizat împreună cu doamna Ana-Claudia Țapardel – Europarlamentar, cea de a doua ediție a ”Danube Transport Day”, în cadrul Parlamentului European.

Evenimentul a fost dedicat promovării transportului pe Dunăre, ca element de maximă importanță pentru dezvoltarea economică în zonă.  
Evenimentul s-a bucurat de participarea unor înalți reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European, miniștri ai țărilor riverane și reprezentanți ai administrațiilor centrale și locale, lideri ai industriei, precum și peste 70 de experți și stakeholderi. Universitatea ”Ovidius” din Constanța, partener în cadrul proiectului DAPhNE, a fost reprezentată de doamna profesor universitar doctor Diane Paula Corina VANCEA – manager de proiect. 

Intervențiile speaker-ilor din cadrul evenimentului au reiterat importanța transportului pe Dunăre și au susținut nevoia de creștere sustenabilă și incluzivă a regiunii, pe baza unui sistem de transport eficient și în acord cu principiile ecologice. Dunărea poate oferi eficiență din punctul de vedere al costurilor neafectând mediul înconjurător și respectând principiile unei dezvoltări durabile. Evenimentul a urmărit să atragă atenția membrilor Parlamentului European, ai Comisiei Europene și a decidenților asupra nevoii de inovare din cadrul sectorului de transport pe Dunăre. Principalele direcții abordate în cadrul evenimentului au vizat soluțiile multimodale și digitalizarea, necesare pentru dezvoltarea sectorului, urmărindu-se exemplul porturilor maritime. A fost, de asemenea, reiterat rolul important al universităților în cadrul acestui proces de inovare și de transformare a transportului dunărean în concordanță cu potențialul său de dezvoltare – universitățile trebuie să contribuie prin propunerea de programe specifice, care să creeze abilități reale și concrete, necesare specialiștilor din domeniu.

 

Pentru mai multe informații despre eveniment, vă rugăm să accesați următorul link:
 http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1356