Legislatie

Ordinul Ministrului Învățământului și Culturii nr 654/05.08.1961 .pdf
Decret al Consiliului de Stat nr. 147/05.06.1974 .pdf
Decret al Consiliului de Stat nr. 209/12.07.1977 .pdf
HG 225/07.03.1990 .pdf | URL
Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 4894/22.03.1991 .pdf
Legea 1/2011(actualizată) .pdf | URL
 
 

Rapoarte și studii

Solicitare informații. Legislație

Persoana responsabilă cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001:
Referent Roșoiu Radu Dumitru ( infointerespublic@univ-ovidius.ro )

Formular pentru solicitare în baza legii nr 544/2001 .doc

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamație administrativă(refuz și netrimitere in termen legal)
  • model reclamație administrativă împotriva refuzului de a se trimite informațiile solicitate .doc
  • model reclamație administrativă în cazul neprimirii informațiilor solicitate în termenul legal .doc

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Buget din toate sursele de venituri


Buget inițial 2016 .pdf

Situatia plăților(execuția bugetară)
  • Cont execuție cheltuieli la data de 31.03.2016 .pdf
  • Cont execuție cheltuieli la data de 30.06.2016 .pdf
  • Cont execuție cheltuieli la data de 30.09.2016 .pdf

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Cadrul legislativ in vigoare privind drepturile salariale:

Buletinul informativ(Legea nr. 544/2001)

Buletin informativ aferent anului 2013 .doc

Bilanțuri contabile

Bilanț la data de 31.03.2016 .pdf
Bilanț la data de 30.06.2016 .pdf
Bilanț la data de 30.09.2016 .pdf

Declarații de avere și de interese

Datele de contact ale autoritatii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese de e-mail, adresa pagina de internet, instrumente social media.

Programul de functionare al institutiei.

General: Intervalul orar 8-21 – difera de la un caz particular la altul in functie de structura in cauza.
Structurile administrative: Intervalul orar 8-16

Program de audiente, cu precizarea modului de inscriere pentru audiente si a datelor de contact pentru inscriere.

Program audiențe Rector: miercuri, intervalul orar 12-14, cu depunerea prealabilă a unei cereri în care sa fie menționate datele de contact ale solicitantului.

Petitii

In curand

Relatii cu presa/mass-media: persoana desemnata, date de contact.

Purtator de cuvant: Drd. Valentin Vanghelescu, e-mail: valentinvanghelescu@gmail.com
Biroul de Presa - Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124, Biblioteca, et. 2, e-mail: biroudepresa@univ-ovidius.ro , Telefon : 0241-606420