Legislatie

Ordinul Ministrului Învățământului și Culturii nr 654/05.08.1961 .pdf
Decret al Consiliului de Stat nr. 147/05.06.1974 .pdf
Decret al Consiliului de Stat nr. 209/12.07.1977 .pdf
HG 225/07.03.1990 .pdf | URL
Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 4894/22.03.1991 .pdf
Legea 1/2011(actualizată) .pdf | URL
 
 

Rapoarte și studii

Solicitare informații. Legislație

Persoana responsabilă cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001:
Referent Roșoiu Radu Dumitru ( infointerespublic@univ-ovidius.ro )

Formular pentru solicitare în baza legii nr 544/2001 .doc

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamație administrativă(refuz și netrimitere in termen legal)
  • model reclamație administrativă împotriva refuzului de a se trimite informațiile solicitate .doc
  • model reclamație administrativă în cazul neprimirii informațiilor solicitate în termenul legal .doc

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Buget din toate sursele de venituri


Buget inițial 2016 .pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2017 .pdf

Situatia plăților(execuția bugetară)
  • Cont execuție cheltuieli la data de 31.03.2016 .pdf
  • Cont execuție cheltuieli la data de 30.06.2016 .pdf
  • Cont execuție cheltuieli la data de 30.09.2016 .pdf

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Cadrul legislativ in vigoare privind drepturile salariale:

Bilanțuri contabile

Bilanț la data de 31.03.2016 .pdf
Bilanț la data de 30.06.2016 .pdf
Bilanț la data de 30.09.2016 .pdf

Buletinul informativ(Legea nr. 544/2001)

Buletin informativ aferent anului 2013 .doc
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2016.pdf

Declarații de avere și de interese

Datele de contact ale autoritatii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese de e-mail, adresa pagina de internet, instrumente social media.

Programul de functionare al institutiei.

General: Intervalul orar 8-21 – difera de la un caz particular la altul in functie de structura in cauza.
Structurile administrative: Intervalul orar 8-16

Program de audiente, cu precizarea modului de inscriere pentru audiente si a datelor de contact pentru inscriere.

Program audiențe Rector: miercuri, intervalul orar 12-14, cu depunerea prealabilă a unei cereri în care sa fie menționate datele de contact ale solicitantului.

Petitii

In curand

Relatii cu presa/mass-media: persoana desemnata, date de contact.

Purtator de cuvant: Drd. Valentin Vanghelescu, e-mail: valentinvanghelescu@gmail.com
Biroul de Presa - Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124, Biblioteca, et. 2, e-mail: biroudepresa@univ-ovidius.ro , Telefon : 0241-606420