Navigatie                     

Anunțuri importante

Lista posturilor didactice publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, nr.569-28.04.2017

RAPORTUL COMISIEI PENTRU VERIFICAREA ACTIVITATII STIINTIFICE SI DE CERCETARE A CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE CONFERENTIAR SI PROFESOR IN CADRUL U.O.C.

ORDIN Nr. 6560 din 20 decembrie 2012 - privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

LISTA completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa in dosarul de concurs

Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea „Ovidius” din Constanta

Salariul minim de încadrare pe posturi

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

REGULAMENTUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

Ordin nr. 4204/2013 din 15/07/2013

Anexa 4 cerere | Anexa 5_declaratie dosar | Anexa 6_declaratie criterii | Anexa 7_Cv_europass | Anexa 8a_Fisa verificare asistent | Anexa 8b_Fisa verificare sef lucrari | Anexa 8c_Fisa verificare conferentiar | Anexa 8d_Fisa verificare profesor | Anexa 9_declaratie incompatibilitate | Anexa 10_coperta


FACULTATEA DE FARMACIE

Asistent universitar - poz.24 - RO
Asistent universitar - poz.25 - RO
Profesor universitar - poz.2 - RO | EN

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE

Lector universitar - poz.10 - RO
Sef lucrari - poz.18 - RO

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA SI MARITIMA

Sef lucrari - poz.21 - RO

FACULTATEA DE MATEMATICA INFORMATICA

Asistent universitar - poz.39 - RO

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

Profesor universitar - poz.7 - RO | EN

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Conferentiar universitar - poz.11 - RO | EN
Conferentiar universitar - poz.9 - RO | EN
Lector universitar - poz.23 - RO
Lector universitar - poz.32 - RO
Profesor universitar - poz.1 - RO | EN
Profesor universitar - poz.3 - RO | EN
Profesor universitar - poz.4 - RO | EN

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII SI STIINTE AGRICOLE

Profesor universitar - poz.8 - RO | EN

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Conferentiar universitar - poz.8 - RO | EN

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Lector universitar - poz.11 - RO

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Conferentiar universitar - poz.10 - RO | EN

FACULTATEA DE MEDICINA

DEPARTAMENT I, DISCIPLINE PRECLINICE I
Asistent universitar - poz.51 - RO

DEPARTAMENT II, DISCIPLINE PRECLINICE II
Asistent universitar - poz.60 - RO
Sef lucrari - poz.38 - RO

DEPARTAMENT III, DISCIPLINE CLINICE MEDICALE I
Asistent universitar - poz.63 - RO
Asistent universitar - poz.73 - RO
Profesor universitar - poz.10 - RO | EN
Profesor universitar - poz.8 - RO | EN
Profesor universitar - poz.9 - RO | EN
Sef lucrari - poz.32 - RO
Sef lucrari - poz.34 - RO

DEPARTAMENT IV, DISCIPLINE CLINICE MEDICALE II
Asistent universitar - poz.48 - RO
Asistent universitar - poz.51 - RO
Conferentiar universitar - poz.16 - RO | EN
Sef lucrari - poz.28 - RO

DEPARTAMENT V, Discipline Clinice Chirurgicale I
Sef lucrari - poz.19 - RO

DEPARTAMENT VI, Discipline Clinice Chirurgicale II
Asistent universitar - poz.46 - RO

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

Lector universitar - poz.21 - RO
Profesor universitar - poz.6 - RO | EN
Profesor universitar - poz.7 - RO | EN

FACULTATEA DE ARTE

Lector universitar - poz.37 - RO
Lector universitar - poz.51 - RO
Profesor universitar - poz.10 - RO | EN
Profesor universitar - poz.11 - RO | EN
Profesor universitar - poz.9 - RO | EN

FACULTATEA DE ISTORIE SI STIINTE POLITICE

Asistent universitar - poz.25 - RO

FACULTATEA DE LITERE

Profesor universitar - poz.5 - RO | EN
Profesor universitar - poz.8 - RO | EN
Conferentiar universitar - poz.20 - RO | EN
Lector universitar - poz.31 - RO
Lector universitar - poz.32 - RO
Lector universitar - poz.30 - RO
Lector universitar - poz.33 - RO

Arhiva