Navigatie                     

Universitatea Ovidius din Constanța a inițiat in urma HCA 1020 din 24.10.2017 procedura pentru implementarea Strategiei pentru resurse umane pentru cercetare prin adoptarea Cartei Europene a Cercetătorului și a Codului de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

 

Carta Cercetătorului și Codul de Conduită al Angajatorului au fost adoptate de Comisia Europeana in 2005 (Jurnalului oficial al Uniunii Europene, cap.13, vol.48) si in prezent, respectarea lor conditioneaza eligibilitatea pentru finantare din programele de cercetare ale UE.

 

Scrisoarea de adoptare a Cartei și a Codului 15265 din 13.11.2017 a fost semnata de rectorul UOC și transmisă Comisarului pentru cercetare știință si inovare.


 

Pe parcursul anului 2018, prin proiectul CNFIS-FDI-2018-4080, au avut loc consultări pentru parcurgerea primilor pasi ai procesului de Implementare. Detalii despre procesul de consultare a partilor interesate pot fi găsite aici, iar rezultatele consultarilor pot fi accesate aici.

 

 

 

In urma consultarilor a fost elaborate trei documente Analiza de decalaje/nevoi., OTM-R checklist si Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători. Documentele au fost aprobate de Senatul UOC în ședința din 13.12.2018.