Inapoi la CUPRINS

Despre universitate

Universitatea „Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior publică, pluridisciplinară, acreditată instituţional cu Grad Ridicat de Încredere. Programele de învăţământ moderne, centrate pe student, sunt structurate pe cicluri de studiu de licenţă, masterat şi doctorat, în conformitate cu procesul Bologna de reformare a Spaţiului European al Învăţământului Superior.

Universitatea este pluridisciplinară, asigurând pregătirea studenţilor pe programe de studii în 52 de domenii de studii de licență, 33 de domenii de studii de masterat, 6 domenii de studii de doctorat, cărora li se adaugă diverse cursuri de pregătire pedagogică, cursuri de perfecționare grade didactice, rezidenţiat etc.

Universitatea este constituită în prezent din 16 facultăţi ce acoperă domenii foarte diverse ale cunoaşterii, de la studii umaniste la ştiinţe medicale, de la inginerie la ştiinţe socio-economice, de la arte la ştiinţe ale naturii. Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează studii universitare de doctorat, de tip științific, pe domenii de doctorat în cadrul școlilor doctorale autorizate provizoriu să funcționeze sau acreditate. Domeniile de doctorat sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicină, Medicină dentară, Istorie, Matematică și Inginerie civilă.

Domeniile de cercetare ale UOC sunt foarte variate Activitatea de cercetare este finanţată din fonduri naţionale şi internaţionale. Proiectele de cercetare recente sunt granturi din cadrul Planului Naţional 2 de Cercetare – Dezvoltare - Inovare, precum şi al Programului Cadru 7 al Uniunii Europene. De asemenea, există contracte de cercetare bilaterale, finanţate prin parteneriat cu universităţi din Elveţia, Norvegia, etc. UOC este membru fondator şi deţine Secretariatul General al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră (BSUN), face parte din Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) etc.

În Universitatea „Ovidius” studiază circa 19.000 de studenți și cursanți, îndrumați de 700 de cadre didactice şi de cercetare, sprijinite de peste 350 de cadre din administraţie şi servicii.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează, prin Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius”, cursuri de formare şi dezvoltare profesională continuă, atât pentru persoanele care au absolvit o facultate, dar şi pentru persoanele cu studii medii, şcoală profesională etc. De asemenea, instituţia organizează activităţi de formare privind consilierea în carieră/profesională.