Inapoi la CUPRINS

Studenţia la „Ovidius”

Baza materială pusă la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor este performantă, universitatea având spaţii de învăţământ moderne, utilate cu aparatura necesară desfăşurării actului didactic. Infrastructurii existente i se adaugă cea la care studenţii universităţii au acces prin contractele de parteneriat cu agenţii economici, unde se desfăşoară practica.

Pentru studenții mediciniști practica se desfășoară în principalele spitale regionale, studenții de la profilurile economice şi tehnice se bucură de oportunităţile oferite de marii agenți economici din zonă (portul Constanţa, firmele din domeniul combustibililor fosili, energiei electrice, industrie alimentară, turism şi servicii etc.). La fel, studenţii interesaţi de o carieră în administraţia publică pot face practica pe lângă autorităţile locale.

Studenții sunt îndrumați prin Centrul de consiliere, cei capabili de performanță prin Centrul de Excelență, iar alături de cadre didactice participă la seminarii, manifestări științifice naționale și internaționale organizate cu frecvență la „Ovidius”.

UOC dispune de cămine situate pe malul mării, precum și de o bază nautică dedicată tuturor sporturilor pe malul Lacului Mamaia. Oferta de cazare asigurată de Universitatea „Ovidius” din Constanța, atât studenților străini, cât și studenților din alte localități, se ridică la înalte standarde de calitate. Atât cele trei cămine din zona Faleză Nord, cât și cele două situate la sediul din Bdul Mamaia sunt dotate cu camere tip garsonieră, cu baie proprie, internet și cablu TV. Studenții au acces la sălile de lectură și spațiile de gătit, dotate cu plite electrice și pot beneficia de serviciile oferite de Cabinetele de Medicină Generală, Cabinetul de Stomatologie sau Birourile Poliției Universitare.

Baza sportivă a universităţii constă în: sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri de minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). S-a adăugat o sală de fitness, iar din anul 2011 o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime).

Biblioteca Universitară găzduieşte un bogat fond de publicaţii, ajungând în prezent la aproape 600.000 de volume. Editura „Ovidius University Press” publică manuale, cursuri, cărţi, periodice de specialitate, albume, tratate, îndrumare, caiete de program şi alte materiale de promovare în formă tipărită sau în formă electronică (online, CD, e-book-uri) în limba română sau în altă limbă de circulaţie internaţională.

În cadrul universităţii funcţionează şi Institutul pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie – INSAE. Misiunea Institutului constă în atingerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică şi în programele de masterat şi doctorat în vederea satisfacerii cerinţelor mediului socio - economic, local şi regional, contribuind la promovarea inovării ca factor determinant în creşterea competitivităţii şi dezvoltării durabile regionale.