Navigatie                     

 

INFORMAȚII GENERALE:

 

Titlul proiectului: „JOINT SERVICES AND INITIATIVES FOR SUSTAINABLE EMPLOYMENT AND LABOR MOBILITY IN THE CROSS-BORDER AREA OF DOBRICH DISTRICT AND CONSTANTA COUNTY” – LAB MOBILE

 

Codul proiectului: 16.4.2.026

 

Finanțat prin: PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA

 

Axa prioritară nr.4: A skilled and inclusive region

 

Obiectivul specific al axei: 4.1. To encourage the integration of the cross-border area in terms of employment and labor mobility

 

Durata proiectului: 24 luni

 

Data începerii proiectului: 18 mai 2017

 

Bugetul total al proiectului: 711.301,33 EUR

Din care:

FEDR: 604.606,11 EUR

 

PARTENERIAT:

 

Proiectul este implementat de un parteneriat format din patru organizații – Institutul European pentru Turism Cultural EUREK (BG) – Lider, Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Camera de Comerț și Industrie Dobrich (BG) și Institutul pentru Promovarea Turismului și Economie Aplicată (RO)

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul principal al proiectului este de a incuraja dezvoltarea pieței muncii în zona transfrontalieră Dobrich – Constanța, creând condiții durabile pentru mobilitatea forței de muncă, ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 

Principalele activități ale proiectului sunt:

- pregatirea proiectului

- managementul proiectului

- realizarea studiului pietei actuale a muncii in zona transfrontaliera

- initiative pentru mobilitatea fortei de munca: dezvoltarea unei retele transfrontaliere RO-BG JOBS

- initiative pentru mobilitatea fortei de munca:  realizarea workshop-ului Mobilitatea fortei de munca in zona transfrontaliera Dobrich Constanta

- initiative pentru mobilitatea fortei de munca: realizarea workshop-ului Traseu pentru angajare sustenabila si mobilitatea fortei de munca in zona transfrontaliera Dobrich Constanta

- dezvoltarea si oferirea a 3 programe de training

- 4 actiuni de constientizare a oportunitatilor antreprenoriale

- realizarea a 3 training-uri  in antreprenoriat inovativ

- incurajarea angajarii si a mobilitatii fortei de munca in regiunea transfrontaliera prin platforma inovativa de elearning

- elaborarea cursurilor lingvistice

- elaborarea continutului de softskills al platformei de e-learning

- elaborare de continut pentru sectiunea info and advice

- oportunitati de angajare pe termen lung, crearea unui life long learning  center

- promovarea si testarea platformei si a centrului

- initiative pentru angajarea tinerilor

- realizarea a doua cursuri lingvistice

- realizarea a doua targuri de joburi

- informarea si publicitatea

 

REZULTATELE AȘTEPTATE:

 

  • îmbunătățirea condițiilor pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră
  • creșterea angajabilității grupurilor țintă vizate de proiect
  • îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale

 

Project title: „JOINT SERVICES AND INITIATIVES FOR SUSTAINABLE EMPLOYMENT AND LABOR MOBILITY IN THE CROSS-BORDER AREA OF DOBRICH DISTRICT AND CONSTANTA COUNTY”, cod 16.4.2.026

Editor: Universitatea ”Ovidius” din Constanța

Data: Setembrie 2017

 

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.