Navigatie                     

       Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2021, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.
       Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 15.06.2021-24.06.2021, inclusiv.

       Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea iunie 2021, vor fi transmise prin serviciile poștale la Direcția Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale din cadrul Ministerului Sănătăţii, Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională în Domeniul Sanitar din str. Bodești, nr. 1, sector 2, cod 022432, Bucureşti, în perioada 22.06.2021-30.06.2021, inclusiv, data poştei cel târziu 30.06.2021.