Navigatie                     

2020-2021

 

Taxa (în lei) se achită prin ordin de plată/transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii Ovidius din Constanta - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanta, Codul fiscal al UOC: 4301332.

Pe chitanta/ordinul de plată se va preciza: numele doctorandului, precum şi menţiunile „Taxă de înscriere/scolarizare-Scoala doctorala, domeniul de doctorat.....

Dovada de plata se transmite la secretariatul ISD (str.Ion Voda nr.58).