Conferința internațională

Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ZASTR 2017),
6-7 Octombrie 2017, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România

Tema ediției 2017: „Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre”

Organizatori:

Academia de Ştiinţe Tehnice din România și Universitatea “Ovidius” din Constanța, România

Comitetul onorific:

Prof.univ.as.dr.ing.DHC. Mihai Mihăiță
Prof.univ.dr. Sorin Rugină
Prof.univ.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Șerban Raicu
Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu
Prof.univ.dr.ing. Valeriu Jinescu
Prof.univ.dr.ing. Mihai Gîrțu
Prof.univ.dr.ing.Carmen Elena Maftei

Comitetul de Organizare din partea ASTR

Președinte: Prof.univ.em.dr.ing. Valeriu Jinescu
Președinte executiv: Prof.univ.dr.ing. Polidor Bratu
Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Pandrea
Prof.univ.dr.ing.Vasile Năstăsescu
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Enescu
Prof. univ. dr. ing. Viorel Maier
Dr.ing. Ioan Ganea
Econ. Nicolae Bulate

Telefon: +40 771 768 691
Email: contact@astr.ro

Comitetul de Organizare din partea UOC

Președinte: Prof. univ. dr. Sorin Rugină
Președinte executiv: Prof. univ. dr. ing. Valentina Pomazan
Membri: Prof. univ. dr. ing. Garabet Kȕmbetlian
Prof. univ. dr. ing. Ichinur Omer
Conf. univ. dr. ing. Eugen Petac
Conf. univ. dr. ing.Anca Constantin
Șef lucrări.dr.ing. Sunai Gelmambet
Ing. Nicolae Fildan, președinte AGIR Constanța
Universitatea Ovidius din Constanța, Bd. Mamaia Nr. 124
Constanța 900524
Telefon: +40 241 606 479
Email: zastr@univ-ovidius.ro

Publicare

Lucrările ediției 2017 vor fi publicate în volum cu ISSN de către Editura AGIR. Autorii sunt invitaţi sa trimită lucrările integrale, originale, netrimise spre publicare în altă parte, în formatul pus la dispoziție, la zastr@univ-ovidius.ro. Lucrările vor fi recenzate de câte doi recenzori de specialitate, iar autorii vor fi informați despre rezultatul recenziei, cu rugămintea de a respecta eventualele recomandări ale acestora și de a retrimite pe adresa zastr@univ-ovidius.ro lucrarea corectată/ completată, în termenul stabilit.

Termene

  • Trimiterea lucrării integrale, conform formatului, la zastr@univ-ovidius.ro: 15 August 2017
  • Notificarea autorilor privind rezultatul recenziei: 1 septembrie 2017
  • Lucrarea în forma finală, conform specificațiilor, la zastr@univ-ovidius.ro: 15 septembrie 2017
  • Ultima zi de plată a taxei de participare și înregistrare ca participant la zastr@univ-ovidius.ro: 15 Septembrie 2017
  • Programul final: 30 Septembrie 2017