Legislatie

Ordinul Ministrului Învățământului și Culturii nr 654/05.08.1961 .pdf
Decret al Consiliului de Stat nr. 147/05.06.1974 .pdf
Decret al Consiliului de Stat nr. 209/12.07.1977 .pdf
HG 225/07.03.1990 .pdf | URL
Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 4894/22.03.1991 .pdf
Legea 1/2011(actualizată) .pdf | URL
Legea 199/04.07.2023 .pdf | URL
 
 

Rapoarte și studii

Solicitare informații. Legislație

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public(actualizată 2016) url
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public url
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice(actualizată 2015) url

Persoana responsabilă cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001:
Referent Roșoiu Radu Dumitru ( infointerespublic@univ-ovidius.ro )

Formular pentru solicitare în baza legii nr 544/2001 .doc

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamație administrativă(refuz și netrimitere in termen legal)
 • model reclamație administrativă împotriva refuzului de a se trimite informațiile solicitate .doc
 • model reclamație administrativă în cazul neprimirii informațiilor solicitate în termenul legal .doc

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Buget din toate sursele de venituri


Buget de venituri si cheltuieli 2023 .pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2022 initial .pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2022 final.pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2021 .pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2020 .pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2019 final.pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2019 initial.pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2018 final.pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2018 initial.pdf
Buget de venituri si cheltuieli 2017 .pdf
Buget inițial 2016 .pdf

Situatia plăților(execuția bugetară)
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.12.2023 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.12.2022 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.09.2021 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.06.2021 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.03.2021 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli Invatamant la data de 31.12.2020 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli Camin cantina la data de 31.12.2020 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli 65.11.04 la data de 31.12.2019 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli 65.06.01 la data de 31.12.2019 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.09.2019 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.06.2019 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.03.2019 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.12.2018 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.03.2017 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.06.2017 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.09.2017 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.12.2017 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 31.03.2016 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.06.2016 .pdf
 • Cont execuție cheltuieli la data de 30.09.2016 .pdf

Situatia veniturilor(execuția bugetară)
 • Cont execuție venituri la 31.12.2023.pdf
 • Cont execuție venituri la 31.12.2022.pdf
 • Cont execuție venituri la 31.12.2020.pdf
 • Cont execuție venituri la 31.12.2019.pdf

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Cadrul legislativ in vigoare privind drepturile salariale:

Bilanțuri contabile

Bilanț la data de 31.12.2023 .pdf
Bilanț la data de 31.12.2022 .pdf
Bilanț la data de 30.09.2021 .pdf
Bilanț la data de 30.06.2021 .pdf
Bilanț la data de 31.03.2021 .pdf
Bilanț la data de 31.12.2020 .pdf
Bilanț la data de 31.12.2019 .pdf
Bilanț la data de 30.09.2019 .pdf
Bilanț la data de 30.06.2019 .pdf
Bilanț la data de 31.03.2019 .pdf
Bilanț la data de 31.12.2018 .pdf
Bilanț la data de 31.03.2017 .pdf
Bilanț la data de 30.06.2017 .pdf
Bilanț la data de 30.09.2017 .pdf
Bilanț la data de 31.12.2017 .pdf
Bilanț la data de 31.03.2016 .pdf
Bilanț la data de 30.06.2016 .pdf
Bilanț la data de 30.09.2016 .pdf
Bilant la data de 31.12.2016.pdf

Buletinul informativ(Legea nr. 544/2001)

Buletin Informativ – actualizat martie 2023 .doc
Buletin informativ aferent anului 2013 .doc
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2016.pdf
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2017.pdf
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2018.pdf
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2019.pdf
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2020.pdf
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2021.pdf
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2022.pdf

Declarații de avere și de interese

Datele de contact ale autoritatii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese de e-mail, adresa pagina de internet, instrumente social media.

Programul de functionare al institutiei.

General: Intervalul orar 8-21 – difera de la un caz particular la altul in functie de structura in cauza.
Structurile administrative: Intervalul orar 8-16

Program de audiente, cu precizarea modului de inscriere pentru audiente si a datelor de contact pentru inscriere.

Program audiențe Rector: miercuri, intervalul orar 12-14, cu depunerea prealabilă a unei cereri în care sa fie menționate datele de contact ale solicitantului.

Petitii

In curand

Relatii cu presa/mass-media: persoana desemnata, date de contact.

Dr. Valentin Vanghelescu
E-mail: valentin.vanghelescu@univ-ovidius.ro