Navigatie                     

Universitatea „Ovidius” din Constanța a primit din partea Comisiei Europene, DG-Research, prin Euraxess, Certificatul de excelență pentru resursa umană din cercetare:

 

Cronologia implementării strategiei pentru resursa umană din cercetare (HRS4R)

2015

Universitatea Ovidius a emis o primă Scrisoare de angajament cu privire la implementarea Cartei europene a cercetătorilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor(adoptate de Comisia Europeană în 2005: - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cap. 13, vol. 48).  Cu toate acestea, faza inițială de implementare nu a fost realizată.

 

2017

După seminarul privind strategia de resurse umane pentru cercetare, susținut de DG – Research la Sofia la 17 octombrie 2017, Universitatea Ovidius din Constanța a reluat procedura de implementare a Cartei și a Codului, pe baza deciziei Consiliului de administrație nr. 1020 din 24.10.2017.

O nouă Scrisoare de angajament în privința implementării Cartei și Codului (nr. 15265 din 13.11.2017) a fost semnată de rector și transmisă comisarului UE pentru cercetare și inovare.

Scrisoarea a fost acceptată și a fost deschisă aplicația 2018RO351041 pentru implementarea HRS4R la Universitatea Ovidius din Constanța.

 

2018

În cursul anului 2018, au avut loc diferite consultări cu părțile interesate, facilitate de finanțarea primită din programul de dezvoltare instituțională al Ministerului Educației (derulat prin CNFIS, proiect CNFIS-FDI-2018-4080). Detalii despre întregul proces pot fi găsite aici. A fost creat un chestionar, iar rezultatele sondajului sunt disponibile aici. În plus, au fost realizate mai multe interviuri, toate în efortul de a analiza nevoile și de a propune un plan de acțiune pentru implementarea HRS4R.

Pe baza acestor consultări au fost pregătite trei documente: Analiza de nevoi, lista de verificare OTM-R și planul de acțiune pentru implementarea procesului HRS4R. Cele trei documente au fost adoptate în decembrie 2018 și au fost ulterior transmise pentru analiză DG - Research/Euraxess.

 

2019

Documentele transmise au fost revizuite pe baza sugestiilor făcute de evaluatori și retrimise în aprilie 2019. În urma rezultatului pozitiv al evaluării inițiale, Universitatea Ovidius din Constanța a primit Certificatul de excelență pentru resursa umană din cercetare în mai 2019.

În esență, certificatul a recunoscut că la Universitatea Ovidius din Constanța politicile de recrutare deschisă, transparentă și bazată pe merit (OTM-R) sunt specificate în diferite tipuri de reglementări și sunt operaționale:

Carta OUC și Codul de etică (asupra respectării căruia veghează Comisia de etică), care stipulează principiile fundamentale ale OTMR (principii etice, libertate academică, nediscriminare, transparență, merit, echilibru de gen etc.);

Regulamentul intern, care are multe prevederi privind contractele de muncă, condițiile de muncă, mediul de cercetare, stabilitatea ocupării forței de muncă, dezvoltarea carierei;

• Regulament privind deschiderea, recrutarea, selectarea și angajarea în posturi permanente și temporare(criteriile și standardele pentru ocuparea unui post de cercetare sunt clar specificate la nivel universitar și postate public, în timp ce publicitatea depășește pagina web a OUC și include și portalurile europene și naționale);

Regulamentul privind evaluarea angajaților, în special pentru personalul academic / de cercetare, bazat pe patru tipuri de evaluări care fac parte din sistemul de evaluare: autoevaluare, evaluare de către colegi, de către studenți și de către conducătoriii direcți. Reglementările interne conțin prevederi privind recunoașterea calificărilor, experienței anterioare, mobilităților etc.

Documentele aprobate de experții Euraxess au inclus descrierea procesului, analiza decalajului, lista de verificare OTM-R și planul de acțiune pentru implementarea procesului HRS4R.

 

2019-2021

Pe parcursul a doi ani au fost desfășurate multiple activități pentru îndeplinirea planului de acțiune.  Implementarea sa a fost facilitată de sprijinul financiar oferit de proiectele de dezvoltare instituțională finanțate de Ministerul Educației prin CNFIS.

 

2021

Analiza internă pentru evaluarea intermediară a fost efectuată în primăvara anului 2021 și a condus la un plan de acțiune revizuit. Raportul privind progresele înregistrate și planul de acțiune revizuit au fost aprobate de Consiliul de administrație (decizia 695 din 08.06.2021) și supuse spre analiză experților DG - Research/Euraxess.