Navigatie                     

Ne puteți vizita pe www.constanta.elsa.ro sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ELSA.Constanta1

ELSA - The European Law Students` Association

MOTTO:"A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity".

În prezent ELSA, Asociația Europeană a Studenților la Drept, este cea mai mare asociație a studenților la drept din întreaga lume. Fondată în anul 1981, astăzi rețeaua ELSA Internațional numără peste 40.000 de membri din 42 de țări și peste 300 de universități.

ELSA România a luat ființă în 1990, iar în 1993 a devenit membru cu drepturi depline al ELSA Internațional.

ELSA România este  asociația studenților la drept care activează la nivel național, reunind aproximativ 1000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

Asociația de Studii Juridice a Studenților Constănțeni – ELSA Constanța este unul dintre cele mai noi Grupuri Locale, din cadrul ELSA România. 

ELSA Constanța a luat ființă la inițiativa unui grup de cinci studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța.

Astfel, ELSA Constanța și-a început activitatea timid pentru început, ajungând ca la momentul actual să reunească un număr considerabil de studenți, împărțiți în cinci arii de activitate, ce depun toate eforturile necesare pentru îmbogățirea activității, cunoștințelor teoretice și practice a celor aproximativ 800 de studenți ai facultății din care fac parte.

În ultimii doi ani de activitate, ELSA Constanța a colaborat cu unii dintre cei mai importanți profesioniști din domeniul juridic, reușind astfel să aducă mai aproape mediul juridic constănțean de studenții la drept din centrul nostru universitar, teoretic de viitorii juriști.

În concluzie, de la înființare și până în momentul de față, ELSA Constanța a depus și depune toate diligențele pentru a se asigura că activarea în această organizație face diferența între un viitor jurist și un viitor profesionist.

Arii principale de activitate

În cadrul ELSA Constanța funcționează cinci departamente şi anume: Activități Academice, Seminare&Conferințe, STEP, Marketing şi Resurse Umane.

Prin acestea, ELSA contribuie la dezvoltarea culturală şi profesională a studenților şi a tinerilor jurişti, având scopul de a participa la dezvoltarea profesională şi personală a acestora.

Activități Academice

Departamentul Activități Academice reprezintă unul din cele 3 departamente de bază ale asociației.

Printre scopurile evenimentelor organizate de acest departament, enumerăm promovarea viziunii asociației și contribuirea la educația juridică a studenților prin programe, evenimente și alte activități.

Practic, Activitățile Academice vin în completarea cunoștințelor teoretice acumulate pe băncile facultății, determinând studenții la drept să pună în practică aceste cunoștințe.

Activitățile pe care acest departament le desfășoara sunt reprezentate de Concursurile de Procese Simulate, Concursurile de Eseuri, Dezbaterile Legale și Prelegerile Juridice.

Seminare & Conferințe

Departamentul Seminare&Conferinţe oferă studenţilor în drept şi tinerilor avocaţi oportunitatea de a comunica şi de a învăţa prin abordarea anumitor teme care nu sunt neapărat cuprinse în curricula de studiu. În ajutorul viitorilor practicieni, grupurile ELSA încurajează, prin organizarea de evenimente, promovarea unei mai bune înţelegeri în plan cultural, social şi legal a culturii proprii şi nu numai.

Activităţile prin care acest departament completează educaţia formală se concretizează în seminare, conferinţe, şcoli de drept şi vizite de studiu.

Student Trainee Exchange Programme

Student Trainee Exchange Programme (STEP)este unul dintre principalele departamente din cadrul ELSA, departament care îşi fixează activitatea pe practica juridică oferită studenților interesați de lărgirea perspectivelor asupra dreptului şi a societății.

Prin programele şi proiectele desfăşurate, STEP prezintă o abordare duală în familiarizarea studenților la Drept cu mediul juridic, dualiatate ce se concretizează pe de o parte în facilitarea efectuării unor stagii de practică, atât pe plan local şi național, cât şi internațional, iar pe de altă parte în organizarea seminarelor prin intermediul cărora studenții au acces la informații despre oportunitățile pe care le au după finalizarea studiilor şi mijloacele prin care pot accede într-o anumită profesie juridică.

Activitățile pe care departamentul  STEP le desfășoară sunt reprezentate de: Programul STEP, Perspective juridice, Postuniversitaria și Practică Specială.

Marketing

Departamentul Marketing, în calitate de departament suport al ELSA România, respectiv ELSA Constanța, se ocupă cu promovarea proiectelor realizate în cadrul asociației, prin diverse materiale de promovare precum afişe, mape de prezentare, badge-uri, diplome etc. şi asigură totodată suportul tehnic necesar desfăşurării cu succes  a proiectelor. Promovarea evenimentelor asociației este de o importanță deosebită pentru definirea imaginii ELSA.

Pentru a se putea forma în exterior o imagine pliabilă atât pe cerințele grupului – țintă, cât şi pe scopul şi viziunea ELSA, promovarea se dezvoltă în două direcții: activități de strategie de  imagine şi implementarea acestora prin adevertising(crearea de materiale publicitare specifice ELSA), dar şi Public Relations (prin menținerea unei legături strânse cu instituțiile cu care asociația colaborează şi în special cu mass-media).

Prin intermediul instrumentelor de analiză a grupului-ţintă (sondaje de opinie, chestionare), datoria departamentului Marketing este să afle părerile studenților despre proiectele realizate, ce proiecte viitoare i-ar interesa, ce așteptări au de la ELSA, cât de eficientă a fost o campanie de promovare, etc.

Resurse Umane

Departamentul Resurse Umane reprezintă al doilea departament suport al asociației și se ocupă cu recrutarea, motivarea, instruirea şi orientarea membrilor.

Scopul acestui departament se realizează prin participarea membrilor săi la diferite programe de training menite să le asigure dezvoltarea personală şi profesională.

Resurse Umane acţionează ghidat de 3 principii:

- recrutare;

- instruire;

- motivare.

Biroul Local ELSA Constanța 2015 – 2016

Președinte – Popescu Radu–Cătălin – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul II

Secretar General – Mistirian Monica – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul IV

Trezorier – Androne Carmen–Georgiana – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul III

Vicepreședinte Activități Academice – Bordei Alexandru–Ionuț – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul III

Vicepreședinte STEP – Zgură Andreea – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul IV

Vicepreședinte Resurse Umane – Ene Andreea – student Facultatea de Drept și Științe Administrative, Specializarea Drept – anul II