Navigatie                     

Misiune

Departamentul de Cercetare şi Inovare este o structură organizatorică și operațională a UOC, fără personalitate juridică, având ca misiune elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor universității din domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării (CDI) precum și al creației artistice. Organizarea și funcționarea sa sunt reglementate prin ROF.

 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, DCI:

*asigură cadrul organizatoric și informațional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor de CDI ale UOC, administrând activitățile executive ale Consiliului CDI și Comisiei de Bio-Etică;

*oferă asistență, consiliere și sprijin logistic membrilor comunității academice în vederea întocmirii, depunerii și derulării proiectelor de CDI desfășurate în cadrul UOC;

*acordă sprijin în vederea stabilirii de parteneriate naționale și internaționale cu instituții de învățământ superior și de cercetare, cu organizații, asociații și agenți economici ce activează în domeniul CDI sau sunt interesați de transferul tehnologic;

*colectează și raportează către minister datele privind CDI, acordă asistență la elaborarea de analize și studii privind activitățile CDI din UOC, promovează standardele de performanță europene în cercetarea științifică, etica și deontologia universitară.

 

Colectiv

Director: Prof. univ. dr. Elena Danteș

Secretar: Georgiana Budai

 

Contact

Sediul: Universitatea “Ovidius” din Constanţa

Bd. Mamaia nr.126, Corp Biblioteca, et.2, camera M11

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.