Navigatie                     

 

 

 

--- LEGISLAȚIE ---

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Monitor Oficial Nr.368/06.05.2021

 

--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

11.05.2021 | CALENDAR

11.05.2021 | Lista documentelor necesare la dosarul de concurs

11.05.2021 | SALARIUL MINIM DE INCADRARE PE POSTURI

Informatii posturi

 

Facultatea de Arte

Conferențiar universitar  - poz. 26 - RO | EN

Lector universitar - poz. 54 - RO

Lector universitar - poz. 55 - RO

 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Asistent universitar - poz. 35 - RO

Șef lucrări - poz. 12 - RO

Șef lucrări - poz. 22 - RO

 

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Asistent universitar - poz. 27 - RO

 

Facultatea de Litere

Lector universitar - poz. 38 - RO

 

Facultatea de Medicină

Departamentul 2

Asistent universitar - poz. 55 - RO

 

Departamentul 3

Șef lucrări - poz. 31 - RO

 

Departamentul 4

Asistent universitar - poz. 58 - RO

 

Departamentul 6

Asistent universitar - poz. 31 - RO

 

Facultatea de Medicină Dentară

Șef lucrări - poz. 20 - RO

 

Șef lucrări - poz. 24 - RO

 

Facultatea de Științele Naturii și Științe Agricole

Șef lucrări - poz. 48 - RO

 

Facultatea de Științe Economice

Profesor universitar - poz. 4 - RO | EN

 

Facultatea de Teologie

Conferențiar universitar  - poz. 7 - RO | EN

Lector universitar - poz.15 - RO

 

Standarde si Metodologii specifice facultatilor

    Facultatea de Arte

    Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

    Facultatea de Educatie Fizica si Sport

    Facultatea de Farmacie

    Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

    Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

    Facultatea de Litere

    Facultatea de Medicina

    Facultatea de Matematica si Informatica

    Facultatea de Medicina Dentara

    Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

    Facultatea de Stiinte Economice

    Facultatea de Teologie

--- ARHIVĂ ---

Arhiva