Navigatie                     

--- LEGISLAȚIE ---

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.457-2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

ORDIN Nr. 6129/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Extras din Monitorul Oficial  Partea III-a nr 391/27.04.2022

SALARIUL MINIM DE INCADRARE PE POSTURI 

 

--- ANUNȚURI IMPORTANTE ---

DECIZIE INLOCUIRE MEMBRU COMISIE - ASIST_POZ_56-MEDICINA

Anunt - INLOCUIRE MEMBRU COMISIE-LECT.POZ.27-MATEMATICA

COMUNICARE avize legalitate posturi didactice perioadă nedeterminată

Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată din Universitatea „Ovidius” din Constanța Sem.II an univ.2021-2022

Informatii posturi

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector universitar - poz. 12 - RO

Bezem Ana - Maria - CV -LL -FV - ADMIS

 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA SI MARITIMA

Departament INGINERIE  NAVALĂ, PORTUARĂ ŞI ENERGETICĂ

Asistent universitar - poz. 30 - RO

Asistent universitar - poz. 34 - RO

Asistent universitar - poz. 35 - RO

Sef lucrari - poz. 14 - RO

Delistoian Dmitri - CV -LL -FV - ADMIS

Departament MANAGEMENT INDUSTRIAL ȘI AUTOVEHICULE RUTIERE

Sef lucrari - poz. 13 - RO

Gurau Marian Andrei - CV -LL -FV - ADMIS

 

FACULTATEA DE LITERE

Departament LIMBI ȘI LITERATURI MODERNE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Asistent universitar - poz. 46 - RO

Cojocaru Alina - CV - LL - FV - ADMIS

 

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Conferentiar universitar - poz. 15 - RO | EN

Serban Cristina - CV - LL - FV - ADMIS

Conferentiar universitar - poz. 16 - RO | EN

Badea Maria Gabriela - CV -LL -FV - ADMIS

Lector universitar - poz.27 - RO

Iordache Dorin -CV -LL -FV - ADMIS

 

FACULTATEA DE MEDICINA

Departamentul 1  DISCIPLINE PRECLINICE I

Sef lucrari - poz. 24 - RO 

Cojocaru Oana - CV -LL -FV

Departamentul 4 DISCIPLINE CLINICE MEDICALE II

Asistent universitar - poz. 56 - RO 

Cuzic Viviana -CV -LL -FV - ADMIS

Sef lucrari - poz. 30 - RO

Albadi Irina -CV -LL -FV - ADMIS

Departamentul 6 DISCIPLINE CLINICE CHIRURGICALE II

Sef lucrari - poz. 11 - RO

Franciuc Irina -CV -LL -FV

 

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE 

Departamentul CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA

Profesor universitar - poz. 7 - RO | EN

Chis Timur Vasile - CV- LL -FV - ADMIS

Sef lucrari - poz. 20 - RO

Tirpan Doinita Roxana -CV -LL -FV - ADMIS

Departamentul FIZICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Sef lucrari - poz. 9 - RO

Mandes-Vaduva Aurelia -CV -LL -FV - ADMIS

 

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 

Departament ADMINISTRAREA AFACERILOR

Asistent universitar - poz. 28 - RO

Barbu Corina Aurora -CV -LL -FV - ADMIS

 

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII SI STIINTE AGRICOLE

Departament ȘTIINȚE NATURALE

Asistent universitar - poz. 65 - RO

Secareanu George -CV -LL -FV - ADMIS

Sef lucrari - poz. 45 - RO

 

 

 

Standarde si Metodologii specifice facultatilor

    Facultatea de Arte

   Facultatea de Constructii

    Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

    Facultatea de Educatie Fizica si Sport

    Facultatea de Farmacie

    Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

    Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

    Facultatea de Litere

    Facultatea de Medicina

    Facultatea de Matematica si Informatica

    Facultatea de Medicina Dentara

    Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

    Facultatea de Stiinte Economice

    Facultatea de Teologie

--- ARHIVĂ ---

Arhiva