Navigatie                     
Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predare Forma de învățământ Nr. credite Durata studiilor
Facultatea de Arte Teatru și artele spectacolului Arta actorului de music hall română IF 120 2 ani
Arta actorului de film română IF 120 2 ani
Muzică Arta educației muzicale română IF 120 2 ani
Arta spectacolului liric română IF 120 2 ani
Arte vizuale Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii română IF 120 2 ani
Facultatea de Construcții Inginerie civilă și instalații Ingineria structurilor de construcții română IF 120 2 ani
Ingineria și managementul proiectelor de construcții română IF 120 2 ani
Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Științe penale română IF 60 1 an
Drept public română IF 60 1 an
Drept maritim română IF 120 2 ani
Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice română IF 60 1 an
Științe administrative Administrație europeană. Instituții și politici publice română IF 120 2 ani
Managementul instituțiilor publice română IF 120 2 ani
Facultatea de Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sport școlar română IF 120 2 ani
Performanță în sport română IF 120 2 ani
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică română IF 120 2 ani
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor de producție română IF 90 3 semestre
Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor română IF 90 3 semestre
Inginerie industrială Calitate și certificare în construcțiile sudate română IF 90 3 semestre
Arhitectură navală Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate română IF 120 4 semestre
Facultatea de Istorie și Științe Politice Istorie Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație română IF 120 2 ani
Antropologie și istorie europeană română IF 120 2 ani
Facultatea de Litere Filologie  Studii de românistică română IF 120 2 ani
Comunicare și discurs intercultural în spațiul european română IF 120 2 ani
Studii anglo-americane  engleză IF 120 2 ani
Limbile moderne în dinamică plurilingvă franceză, engleză IF 120 2 ani
Științe ale comunicării Relații publice și dezvoltare interculturală  română IF 120 2 ani
Facultatea de Matematică și informatică Informatică Modelare și tehnologii informatice română IF 120 2 ani
Medii virtuale multimodale distribuite română IF 120 2 ani
Securitate cibernetică și învățare automată/Cyber Security and Machine Learning (CSML) engleză IF 120 2 ani
Matematică Matematică școlară avansată română IF 120 2 ani
Facultatea de Medicină Medicină Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice română IF 120 2 ani
Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihodiagnoza personalității română IF 120 2 ani
Științe ale educației Management educațional română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Biologie română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Științe inginerești aplicate română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Psihologie română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Administrarea afacerilor română IF 120 2 ani
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Chimie Chimie clinică română IF 120 2 ani
Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul română IF 120 2 ani
Inginerie chimică Tehnologii și management în prelucrarea petrolului română IF 120 2 ani
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile română IF 120 2 ani
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Biologie Conservarea biodiversității română IF 120 2 ani
Știința mediului Analiza și evaluarea impactului de mediu română IF 120 2 ani
Agronomie Agricultură ecologică română IF 120 2 ani
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole română IF 120 2 ani
Geografie Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice română IF 120 2 ani
Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii română IF 120 2 ani
Administrarea și auditul proiectelor de afaceri română IF 120 2 ani
Asigurarea calității în afaceri română IF 120 2 ani
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale română IF 120 2 ani
Contabilitate Contabilitatea și auditul afacerilor română IF 120 2 ani
Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor română IF 120 2 ani
Finanțe Finanțe corporative și bănci română IF 120 2 ani
Management Managementul organizaţiilor publice şi private română IF 120 2 ani
Facultatea de Teologie Teologie Exegeză biblică română IF 120 2 ani
Managementul turismului religios română IF 120 2 ani
Pastorație și viață liturgică română IF 120 2 ani
Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică) română IF 120 2 ani
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare română IF 120 2 ani