Navigatie                     
Nr.crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Limba de predare Forma de înv. Nr. credite Durata studiilor
1 Facultatea de Arte Teatru și artele spectacolului Arta actorului de music hall română IF 120 2 ani
Arta actorului de film română IF 120 2 ani
Muzică Studii muzicale aplicate română IF 120 2 ani
Arta spectacolului liric română IF 120 2 ani
Arte vizuale Studii interdisciplinare în artele vizuale română IF 120 2 ani
2 Facultatea de Construcții Inginerie civilă și instalații Ingineria structurilor de construcții română IF 120 2 ani
Ingineria și managementul proiectelor de construcții română IF 120 2 ani
3 Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Științe penale română IF 60 1 an
Drept public română IF 60 1 an
Drept maritim română IF 120 2 ani
Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice română IF 60 1 an
Științe administrative Administrație europeană. Instituții și politici publice română IF 120 2 ani
Managementul instituțiilor publice română IF 120 2 ani
4 Facultatea de Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sport școlar română IF 120 2 ani
Performanță în sport română IF 120 2 ani
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică română IF 120 2 ani
5 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor de producție română IF 120 4 sem.
Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor română IF 120 4 sem.
Inginerie industrială Calitate și certificare în construcțiile sudate română IF 120 4 sem.
Arhitectură navală Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate română IF 120 4 sem.
6 Facultatea de Istorie și Științe Politice Istorie Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație română IF 120 2 ani
Antropologie și istorie europeană română IF 120 2 ani
7 Facultatea de Litere Filologie Studii de românistică română IF 120 2 ani
Comunicare și discurs intercultural în spațiul european română IF 120 2 ani
Studii anglo-americane engleză IF 120 2 ani
Limbile moderne în dinamică plurilingvă franceză, engleză IF 120 2 ani
Științe ale comunicării Relații publice și dezvoltare interculturală română IF 120 2 ani
8 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Medii virtuale multimodale distribuite română IF 120 2 ani
Securitate cibernetică și învățare automată/Cyber Security and Machine Learning (CSML) engleză IF 120 2 ani
Matematică Matematică școlară avansată română IF 120 2 ani
9 Facultatea de Medicină Medicină Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice română IF 120 2 ani
10 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihodiagnoza personalității română IF 120 2 ani
Asistență socială Consilierea în managementul serviciilor de asistență socială română IF 120 2 ani
Științe ale educației Management educațional română IF 120 2 ani
Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă română IF 120 2 ani
11 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Chimie Chimie clinică română IF 120 2 ani
Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul română IF 120 2 ani
Inginerie chimică Tehnologii și management în prelucrarea petrolului română IF 120 2 ani
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile română IF 120 2 ani
Științe inginerești aplicate Tehnologii și materiale avansate pentru sisteme energetice neconvenționale/ Advanced Materials and Technologies for Unconventional Energy Systems engleză IF 120 2 ani
12 Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Biologie Conservarea biodiversității română IF 120 2 ani
Știința mediului Analiza și evaluarea impactului de mediu română IF 120 2 ani
Agronomie Agricultură ecologică română IF 120 2 ani
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole română IF 120 2 ani
Geografie Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice română IF 120 2 ani
13 Facultatea de
Științe Economice
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii română IF 120 2 ani
Administrarea și auditul proiectelor de afaceri română IF 120 2 ani
Asigurarea calității în afaceri română IF 120 2 ani
Economie și afaceri internaționale Managementul afacerilor internaționlale română IF 120 2 ani
Contabilitate Contabilitatea și auditul afacerilor română IF 120 2 ani
Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor română IF 120 2 ani
Finanțe Consultanță fiscală și management financiar bancar română IF 120 2 ani
Management Managementul organizaţiilor publice şi private română IF 120 2 ani
14 Facultatea de Teologie Teologie Exegeză biblică română IF 120 2 ani
Managementul turismului religios română IF 120 2 ani
Pastorație și viață liturgică română IF 120 2 ani
Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică) română IF 120 2 ani
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare română IF 120 2 ani
15 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Științe ale educației Masterat didactic în Biologie română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Științe inginerești aplicate română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Psihologie română IF 120 2 ani
Masterat didactic în Administrarea afacerilor română IF 120 2 ani