Navigatie                     

Misiune

Consiliul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare are misiunea de a propune politicile universitățiile în domeniul CDI și de a evalua rezultatele obținute în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării precum și al creației artistice, coordonând din punct de vedere științific activitatea Departamentului de Cercetare și Inovare.

 

Componența

Componența Consiliului CDIa fost aprobată prin HCA 1195/01.11.2016 și HS 1244/17.11.2016.

Președinte: Conf. univ. dr. Irina Dumitru – Director Departamentul de Cercetare

Membri: Prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu

Prof. univ. dr. Rodica Vlădoiu

Prof. univ. dr. Victoria Badea

Prof. univ. dr. Ticuța Negreanu Pârjol

Prof. univ. dr. Elena Condrea

Prof. univ. dr. Vasile Drăghici

Prof. univ. dr. Florin Anghel

Prof. univ. dr. Monica Vlad

Prof. univ. dr. Cecilia Gevat

Prof. univ. dr. Eden Mamut

Conf. univ. dr. Eugen Dumitru

Conf. univ. dr. Daniela Căprioară

Conf. univ. dr. Alina Cristea

Șef lucr. Dr. Constantin Buta

Lect. univ. dr. Ioan Dura