Navigatie                     

Burse an universitar 2021/ 2022

14.12.2021 - Oferta de burse în domeniul IT transmisă de R. Coreea

18.11.2021 - Rezultate concurs burse MEC, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV  -Candidati Eligibili  - Candidati Neeligibili

12.11.2021 - Rezultate concurs burse MEC, organizat de către Universitatea ”Ovidius” din Constanța pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV 
-Candidati Eligibili  - Candidati Neeligibili

În atentia studentilor care beneficiaza de burse

Regulament privind acordarea de burse si alte forme de spijin material pentru studii universitare de licenta si masterat

Anexa 1 - Anexa 4 Anexa 5 - Anexa 6 - Anexa 7

 

Calendar pentru acordarea burselor pentru studenții/rezidenții străini non-UE, CPV, ce studiază în limba română, care au merite academice/profesionale deosebite, din cadrul UOC, conform

Ordinului MEN 3236/2017

 

• 18.10.2021 – 10.11.2021 - (depunere dosare online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

• 12.11.2021- selecție- afișare rezultate (max. 5 dosare vor fi admise în final)

 

 Componență dosar candidatură:

Dosarul de candidatură va conţine următoarele elemente:

a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

b) adeverința student/rezident;

c) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi notele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs) pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învăţământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

d) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului -pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;

e) copie legalizată după actul de naştere;

f) copie după paşaport;

g) copie după permisul de şedere în România;

 

Criterii selecție:

 • Media generală anuală să fie minim 7. Pentru medicii rezidenți, media la examenul de licență să fie peste 8. Pentru candidați cu medie egală, departajarea se va face în funcție de nota de la teza de dizertație.
 • Media examenelor desfășurate în timpul programului de rezidențiat peste 8;
 • Participarea la activitatea de cercetare (1 proiect=2 puncte), lucrări stiințifice publicate în reviste BDI/ISI (BDIș 2 puncte pentru autor principal, 1 punct pentru coautor; ISI: 20 puncte pentru autor principal, 10 puncte pentru coautor);
 • Participarea cu lucrări la congrese naționale/internaționale (autor principal: poster național 3 puncte, internațional – 5 puncte, pentru coautor, se împarte punctajul la numărul de autori; Prezentare orală – național 10 puncte; internațional – 20 puncte)
 • Activitate de voluntariat: ca student 3 puncte, ca rezident 3 puncte;
 • Cunoașterea limbii române la nivel B1

 

Nu pot beneficia studenții/rezidenții din ultimul an de studiu. Candidații trebuie să aibă vârsta maximă de 35 ani (studenți) și 45 ani (rezidenți). Bursa se retrage în cazul încălcării legislaţiei naţionale sau a normelor de conduită universitară.

Dosarele se vor depune prin poșta electronică la adresa de email:

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

EXTRAS din REGULAMENTUL  privind ACORDAREA DE BURSE  şi alte forme de

SPRIJIN MATERIAL pentru studii universitare de licență și masterat

 

Art.18Burse pentru studenții/medici rezidenți străini non-UE, CPV (Categoria III.c)

 1. Locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă se acordă în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educaţiei (ME), pentru cetăţenii străini cu rezultate bune la învăţătură.
 2. Bursele pentru studenţi străini (cu excepţia românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), înmatriculaţi pe locuri CPV (cu taxă în valută), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr.  1/2010, cu rezultate academice şi ştiinţifice deosebite, se acordă în urma concursului organizat de UOC, astfel:

a) Senatul UOC va stabili calendarul și comisia care va face selecția candidaturilor conform criteriilor de la Anexa 3 – III.c.

b) lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul UOC şi va fi afişată pe site-ul oficial;

c) lista nominală şi dosarele candidaţilor vor fi înaintate ME - DGRIAE până la data de 30 noiembrie a fiecărui an însoțită de:

 1. adresa oficială, semnată de rectorul instituţiei de învăţământ, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă;
 2. maximum 5 dosarede candidatură;
 3. centralizatorul care conţine clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

(3) Dosarul de candidatură va conţine:

 a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

 b) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi notele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs) pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învăţământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

 c) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului - pentru  candidaţii la studii universitare de doctorat;

 d) copie legalizată după actul de naştere;

 e) copie după paşaport;

 f) copie după permisul de şedere în România.

(4) Pentru obţinerea acestor burse pot candida următoarele categorii de studenţi:

 a) cetăţenii străini, cu excepţia celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puţin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învăţământ cu frecvenţă, într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată şi au obţinut minimum media 7,00 şi

 b) cetăţenii străini, absolvenţi ai unui program de studii universitare în România, forma de învăţământ cu frecvenţă, care au obţinut o medie generală de cel puţin 7,00 şi care îşi continuă studiile într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată.

 

(5) Candidaţii devin beneficiari ai granturilor prin ordin al Ministrului Educaţiei. Bursele se vor acorda după primirea de la ME a aprobărilor nominale pentru beneficiarii granturilor.

 

Calendarul pentru primire cereri/dosare pentru burse:

 • 11 octombrie – 25 octombrie 2021  – depunere cereri/dosare pentru obținerea bursei de performanță, bursei speciale și a bursei sociale;
 • până la 25 octombrie DSGE în colaborare cu Direcția Economică transmite fondul repartizat și aprobat pe facultate;
 • 26 octombrie – 28 octombrie 2021 perioada de analiză și selecție/repartizare fond burse pe categorii - Decizie Facultate;
 • 01 noiembrie afișare ,,Lista provizorie a bursierilor” - anonimizată cu nr. matricol;
 • 02 noiembrie 2021 primire contestații;
 • 03 noiembrie afișare ,,Lista intermediară a bursierilor” după contestații - anonimizată;
 • 04 noiembrie afișare ,,Liste finale” (anonimizate) și se va întocmi dosarul pentru a fi înaintat Comisiei Centrale;
 • 08-10 noiembrie 2021 semnare liste la Comisia Centrală și transmiterea dosarelor la Biroul Burse;
 • plata burselor aferente lunii octombrie se va efectua după verificarea listelor/ conturilor bancare (IBAN) - dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2021;
Dosarele cu documentaţia pentru bursele de ajutor social şi/sau performanţă se vor depune online, prin emailul secretariatelor. Secretariatele vor face o verificare formală a documentelor și vor confirma înregistrarea dosarului complet sau, după caz, necesitatea de a completa documente, după care le vor înainta Comisiei de burse de la nivelul facultății. Documentele vor fi scanate în format PDF  (nu se admit documente fotografiate, de tip jpg sau png) si denumite cu numele întreg al actului/anexei.
Contact secretariate: Click aici
 
 
Oferte burse 2022-2023

Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.
Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma in strainatate:
                 - studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
                - stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
                - cursuri de vară.
Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate. Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.
De asemenea, va amintim ca 03 noiembrie 2021 este termenul limita pentru depunerea candidaturilor la Bursele de cercetare si formare postuniversitara si postdoctorala „Vasile Parvan” la Accademia di Romania din Roma si „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Venetia.
Pentru informaţii suplimentare, datele noastre de contact sunt:
Site: www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17

Formular inscriere concurs AB-U 2021.docx |  Formular inscriere concurs AB-U 2021.pdf | ARMENIA 22-23  |  AZERBAIDJAN 22-23 | BULGARIA 22-23 | CEHIA 22-23 |  IORDANIA 22-23 |  NIGERIA 22-23 POLONIA 22-23 |  SERBIA 22-23  | SLOVACIA 22-23 | TURKMENISTAN 22-23

 

Burse an universitar 2019/ 2020

IN ATENTIA STUDENTILOR BENEFICIARI AI UNEI BURSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

Depunerea extrasului de cont (de la bancile – B.C.R., I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA sau orice alta banca comerciala)  sau orice informatie legata de burse va fi  efectuata la urmatoarea adresa:

Sediul Universitatii “Ovidius” Constanta

·       Bd Mamaia nr 124

Camin C1/ camera 114

Sau la adresa de e-mail :  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Burse an universitar 2017/ 2018

IN ATENTIA STUDENTILOR BENEFICIARI AI UNEI BURSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Depunerea extrasului de cont (de la bancile - I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA)  sau orice informatie legata de burse va fi  efectuata la urmatoarea adresa:

Sediul Universitatii “Ovidius” Constanta

 • Bd Mamaia nr 304

Camin FN2/  administratie

Sau la adresa de mail :  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.