Navigatie                     

     Departamentul Relatii cu Institutiile Publice si Private(DRIPP) din Universitatea  Ovidius din Constanta s-a înfiinţat, la propunerea Consiliului de Administraţie. Acest departament funcţionează în subordinea Prorectorului  Dezvoltare institutionala, Relatia cu mediul economic si comunitatea locala, conform legislaţiei în vigoare, a Cartei Universităţii Ovidius din Constanta (şi a prezentului Regulament).

     Departamentul Relatii cu Institutiile Publice si Private(DRIPP) are ca scop principal  asigurarea unui cadru institutionalizat  necesar care sa vina in sprijinul dezvoltarii si optimizarii relatiilor dintre Universitatea Ovidius din Constanta si mediul  socio-economic.

     DRIPP are in subordine Biroul de Parteneriate cu Agenţii Economici si Comunitatea Locală precum si Biroul de Baze de practica, componente extrem de importante in procesul asigurarii unui cadru optim intre UOC si mediul socio-economic.

     Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi-a propus, si, crearea unui parteneriat ȋntre mediul de afaceri si universitate, asadar oalta initiativa in cadrul, Departamentului Relatii cu Institutiile Publice si Private, o reprezinta constituireaunui Forum al Oamenilor de Afaceri  care vine să sprijinecreşterea caracterului antreprenorial al ȋnvăţamântului universitar constănţean precum si, buna inserţie pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.