Navigatie                     

Posturi vacante August 2020

1 post de referent în relații internaționale S III cu studii superioare pe perioada nedeterminata în cadrul Biroului pentru Programul ERASMUS Plus din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta

PV selectie dosare(03.09.2020) - PV Proba scrisa (10.09.2020) - PV Proba interviu (15.09.2020) - Rezultate finale(18.09.2020)

 

Posturi vacante Ianuarie 2020

1 post laborant – perioadă determinată în cadrul Facultății de Farmacie, Departamentul Ştiinţe farmaceutice II

 PV selectie dosare (12.02.2020) - PV Proba scrisa (18.02.2020) - PV Proba practica(24.02.2020) - PV Proba interviu(24.02.2020) 

1 post de administrator financiar – perioada determinata, in cadrul Biroului Buget si Analiza Financiara

PV selectie dosare ( 11.02.2020) | PV Proba scrisa (18.02.2020) | PV interviu (24.02.2020) - PROCES VERBAL SOLUTIONARE CONTESTATII - RELUARE PROBA INTERVIU IN URMA CONTESTATIEI (26.02.2020)  - PV interviu (02.03.2020) - Rezultate finale (06.03.2020)

1 post asistent de cercetare perioada determinate in cadrul Proiectului INTERASPA, Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

PV selectie dosare (23.01.2020) | PV interviu (31.01.2020)

Posturi vacante Noiembrie 2019

1 post administrator patrimoniu SIII – Direcția Tehnice si Administrative, la Biroul Achiziții Publice.

1 post laborant M II – perioadă nedeterminată în cadrul Facultății de Litere - PV selectie dosare ( 29.11.2019) - PV Proba scrisa (09.12.2019) - PV Proba practica (16.12.2019) - PV contestatie (18.12.2019) - Rezultate Finale (19.12.2019)

1 post corepetitor S II – perioada nedeterminată în cadrul Facultății de Arte - PV selectie dosare (02.12.2019) - PV Proba practica (10.12.2019) - PV interviu (16.12.2019) - Rezultate finale (18.12.2019)

1 post administrator financiar - SIII studii superioare pe perioada nedeterminata în cadrul Departamentului de Management al proiectelor din fonduri europene - PV selectie dosare (02.12.2019) - Anunt amanare proba scrisa (11.12.2019) - PV proba scrisa (13.12.2019) - PV interviu (17.12.2019) - Rezultate finale (17.12.2019) 

 

Posturi vacante Octombrie 2019

1 post tehnician sunet M II in cadrul Facultății de Arte - PV selectie dosare (13.11.2019) - PV proba practica (20.11.2019) - Pv interviu (26.11.2019) - Rezultate finale(28.11.2019)

1 post laborant (Sculptor păpușar) M I in cadrul Facultății de Arte - PV selectie dosare (13.11.2019) - PV proba practica (20.11.2019) - PV interviu (26.11.2019) - Rezultate finale(28.11.2019)

1 post laborant (coregraf) S III  in cadrul Facultății de Arte - PV selectie dosare (13.11.2019) - PV proba practica (20.11.2019) - PV interviu (26.11.2019) - Rezultate finale ( 28.11.2019)

1 post secretar facultate S III - Departamentul Secretariat General Educație - PV selectie dosare (07.11.2019) - PV proba scrisa (12.11.2019) - PV interviu (18.11.2019) - Rezultate finale (21.11.2019)

2 posturi de scretar in cadrul Biroului pentru Programul Erasmus Plus - PV selectie dosare (29.10.2019) - PV proba scrisa (06.11.2019) - PV interviu (11.11.2019) - Rezultate finale (12.11.2019)

2 posturi de laborant in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie - PV selectie dosare(23.10.2019)  - PV proba scrisa (01.11.2019) - PV interviu (08.11.2019) - Rezultate finale (11.11.2019)

Posturi vacante Iunie 2019

2 posturi de laborant in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie - PV selectie_dosare(16.09.2019)

Universitatea „Ovidius” din Constanța anunță anularea concursului de ocupare a postului vacant de redactor la Departamentul de Relații Publice al Universității, ca urmare a cererilor de retragere din comisia de concurs formulate de membrii comisiei, precum și a imposibilității de desemnare a unei noi comisii de concurs cu încadrarea în termenele de amânare prevăzute de HG 286/2011.

Calendar reluare probă de interviu
29.07 Proba de interviu, ora 12:00, Sala Consiliului de Administrație, Bd. Mamaia nr. 124
30.07 Afișarea rezultatelor la proba de interviu
31.07 Depunerea contestațiilor la proba de interviu
01.08 Soluționarea contestațiilor
02.08 Afișarea contestațiilor la proba de interviu
05.08 REZULTATE FINALE

 Suspendarea desfășurării concursului
Având în vedere constatarea unei deficiențe  în organizarea concursului pentru ocuparea postului de redactor în cadrul Departamentului de Relații Publice, Universitatea Ovidius din Constanța anunță suspendarea desfășurării concursului conform art.37 alin.1 din HG 286/2011. 

1 Post redactor S I din Cadrul Departamentului de Relații Publice -  RO (10.06.2019)   | PV selectie dosare (27.06.2019) | (05.07.2019)  Anunț privind modificarea datei de susținere a probei practice | PV proba practica (10.07.2019) | PV proba interviu(18.07.2019)

1 Post referent S II  University Press -  RO (10.06.2019)  | PV selectie dosare (27.06.2019) | PV proba practica (05.07.2019) | PV  interviu (12.07.2019) | Rezultate finale (16.07.2019)

Posturi vacante Mai 2019

1 Posturi administrator patrimoniu S - Biroul Urmărire Contracte -  RO  | PV selectie dosare (03.06.2019) | PV proba scrisa (07.06.2019) | PV Proba Interviu (13.06.2019)  Rezultate finale (19.06.2019)

1 Posturi administrator patrimoniu S - Biroul Achizitii Publice -  RO | PV selectie dosar (03.06.2019) | PV proba scrisa (07.06.2019)

4 Posturi Cercetător științific la CEDMOG - RO | PV selectie dosare (03.06.2019) | PV proba scrisa (10.06.2019) | PV Proba Interviu (14.06.2019)  | Rezultate finale (19.06.2019)

4 Posturi Asistenti de cercetare la CEDMOG - RO | PV selectie dosare (03.06.2019) | PV proba scrisa (10.06.2019)  | PV Proba Interviu (14.06.2019) Rezultate finale (19.06.2019)

1 Post administrator financiar S - la Direcția Economică RO | PV selectie dosare (03.06.2019) | PV proba scrisa (10.06.2019) | PV Proba Interviu (18.06.2019)  Rezultate finale (20.06.2019)

 

Posturi vacante Decembrie 2018

21.12.2018 | 2 Posturi secretar facultate S -  Departamentul general educatie - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV proba interviu - Rezutlat final

21.12.2018 | 1 Post redactor M - Departamentul relatii publice - PV selectie dosare PV proba scrisa - Rezultat final

21.12.2018 | 1 Post tehnoredactor M - Departamentul relatii publice - PV selectie dosare PV proba scrisa PV proba interviu

21.12.2018 | 1 Post informatician S - Biroul resurse software - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV proba practica - Rezultat final

21.12.2018 | 3 Posturi administrator patrimoniu S - Biroul Urmarire Contracte - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV proba interviu - Rezultat final

21.12.2018 | 1 Post administrator patrimoniu S - Biroul Achizitii Publice - PV selectie dosare

21.12.2018 | 1 Post administrator patrimoniu S/SSD - CEDMOG - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV proba interviu - Rezultat final

21.12.2018 | 1 Post administrator patrimoniu S - Biroul Social Administrare spatii cazare si cantina - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV solutionare contestatii - PV interviu - Rezultat final

21.12.2018 | 1 Post informatician S - Biroul Administrare si intretinere retele si echipamente IT - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV proba practica - Rezultat final

21.12.2018 | 1 Post informatician M - Biroul Administrare si intretinere retele si echipamente IT - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV proba practica - Rezultat final

21.12.2018 | 1 Post consilier juridic debutant - Directia juridica - PV selectie dosare - PV proba scrisa - ANUNT AMANARE PROBA INTERVIU PV proba interviu - Rezultat Final

21.12.2018 | 1 Post consilier juridic S II - Directia juridica - PV selectie dosare - PV proba scrisa - ANUNT AMANARE PROBA INTERVIU PV proba interviu - Rezultat Final

21.12.2018 | 2 Posturi administrator financiar S - Directia economica - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV Proba interviu - Rezultat Final

21.12.2018 | 1 Post administrator financiar S - Control Financiar Preventiv - PV selectie dosare - PV proba scrisa - PV Proba interviu - Rezultat Final

13.12.2018 | 1 Post administrator finanicar S la Directia Resurese Umane si Salarizare - PV selectie dosare - Proba scrisa - PV Proba interviu - Rezultat Final

POSTURI SCOASE LA CONCURS SEPTEMBRIE 2018

7.12.2018 | Centralizator nominal final - Post Corepetitor S – disciplina Muzica – Facultatea de Arte

7.12.2018 | Centralizator nominal final - Post Laborant M – disciplina Biochimie – Facultatea de Medicina

7.12.2018 |Proces verbal al probei practice - Post Corepetitor S – disciplina Muzica – Facultatea de Arte

7.12.2018 | Proces verbal al probei practice - Post Laborant M – disciplina Biochimie – Facultatea de Medicina

4.12.2018 | Rezultate proba practica - Post Corepetitor S – disciplina Muzică – Facultatea de Arte

4.12.2018 | Rezultate proba practica - Post Laborant M – disciplina Biochimie – Facultatea de Medicină

27.11.2018 | Rezultate selectie dosare - Post Corepetitor S – disciplina Muzică – Facultatea de Arte

27.11.2018 | Rezultate selectie dosare - Post Laborant M – disciplina Biochimie – Facultatea de Medicină

23.11.2018 | Rezultate Interviu CEDMOG

11.09.2018 | Rezultate proba scrisa CEDMOG

Post Corepetitor S – disciplina Muzică – Facultatea de Arte

Post Laborant M – disciplina Biochimie – Facultatea de Medicină

13.11.2018 | PV selectie dosare CEDMOG

18.10.2018 |  Rezultate proba scrisa pentru postul de Cercetator stiintific CS III in domeniul Istorie

18.10.2018 |  Rezultate proba interviu pentru ocuparea a 3 posturi de asistent de cercetare stiintifica

16.10.2018 |  Rezultate proba scrisa pentru postul de Cercetator stiintific CS III in domeniul Istorie

12.10.2018 | Nr. 204 Rezultatele concursului pe perioada nedeterminata plata cu ora

12.10.2018 | Nr. 203  Rezultatele concursului pe perioada nedeterminata salarizare

11.10.2018 | Rezultate selectie dosare pentru postul de Cercetator stiintific CS III in domeniul Istorie

11.10.2018 | Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata a 3 posturi de executie in cadrul Centrului de Cercetare- Dezvoltare pentru studiul Morfologic si Genetic in Patologia Maligna

10.10.2018 | Rezultatul contestatiilor la proba scrisa

08.10.2018 | Nr. 196 Rezultatele concursului pe perioada nedeterminata plata cu ora si salarizare

08.10.2018 | Nr. 195 Rezultatele concursului pe perioada nedeterminata plata cu ora si salarizare

REZULTATE SELECTIE DOSARE

REZULTATE SELECTIE DOSARE

ANUNT - Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza concurs privind ocuparea , pe perioada nedeterminata a postului de Cercetator stiintific III in domeniul Istorie

ANUNT - Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata - posturi de executie 

 

ARHIVA