Navigatie                     

Menirea profesorului universitar

     Profesorul universitar îi învață pe tineri marea experiență a omenirii dintr-un domeniu, dar îi învață și să cerceteze, să descopere lucruri noi, să ducă mai departe această experiență, prin propria contribuție.

     Funcția socială a Profesorului, spunea cândva savantul Dimitrie Gusti, e o funcție dublă, simultan conservatoare și creatoare. Pe de o parte, el, Profesorul, e menit să predea știința, adică să transmită generațiilor următoare, nealterat, ansamblul de cunoștințe și valori care-i constituie disciplina, apărând-o de intruziunea falselor valori și a perspectivelor interesat înșelătoare ce se țes în jurul ei.

     Pe de altă parte, Profesorul este dator să sporească acest patrimoniu cultural, fie creând direct știința prin cercetări originale, fie contribuind indirect la dezvoltarea ei: prin pregătirea elementelor capabile s-o retransmită și să creeze, la rândul lor; prin înmulțirea și îmbunătățirea mijloacelor de lucru; ori prin constituirea și dezvoltarea unui mediu intelectual în stare să susțină, prin preocupările lui, interesul pentru activitatea științifică și să încurajeze eforturile cercetătorilor.

     Profesorul cu adevărat bun te ajută nu numai să cunoști, dar și să înțelegi ceea ce cunoști. Înțelegerea este mai mult decât cunoașterea: este asumarea personală a obiectului și o recreere a acestuia în cele din urmă.

     Profesorul universitar este astăzi mai degrabă un alchimist care trebuie  să decripteze texte, pendulând între definiții și realități, căutând prin necunoscutele studenților săi calea cunoașterii, a adevărului, a celor ce trebuie spuse și mai ales cum și cui.

     Profesorul de la Universitatea Ovidius din Constanța este alături de studenți, de colegii de breaslă, de urbea sa. Sub semnul poetului Ovidius, clădim împreună.

     Fiecare din cele 16 facultăți au domenii de studiu diferite, întregind, astfel, nevoile unei zone în continuă dezvoltare. Suntem într-un punct strategic, într-un nod comercial, educațional, social, clădim pentru Constanța și pentru întreaga regiune. Absolvenții noștri sunt cei care mâine ne salvează sănătatea, sunt inginerii care clădesc poate un port și mai mare la Marea Neagră, sunt artiștii care cuceresc Europa transmițând un mesaj de pace, sunt economiștii care găsesc soluții pentru atragerea investitorilor.La Ovidius, iată, Profesorul este conservator și creator.

     Menirea Rectorului este de a valorifica potențialul corpului profesoral, de a spori tezaurul de cunoaștere acumulat de la înaintași, de a continua, într-o ștafetă a onoarei și cinstei, strategia universității, clară și perenă, care să asigure prestigiul și binele instituției.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT UOC !

Prof.univ.dr. Sorin Rugină

Rectorul Universității ovidius din constanța