Navigatie                     

Institutul studiilor doctorale

 

 

     Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) este institutie de invatamant superior acreditata organizatoare de studii universitare de doctorat, de tip stiintific, denumita in continuare IOSUD-UOC.

     Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat in cadrul scolilor doctorale autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate. Domeniile de doctorat organizate în cadrul IOSUD-UOC sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Istorie, Matematica si Stiinta Sportului si Educatiei fizice.

     La nivelul IOSUD-UOC functioneaza Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD, ca organism de conducere si organizare a studiilor doctorale, fiind condus de un director, care este membru de drept al CSUD, iar functia este asimilată functiei de prorector.

     CSUD are 17 membri fiind constituit din conducători de doctorat titulari ai Universitatii Ovidius din Constanta, si din studenti-doctoranzi. Metodologia de alegeri ale membrilor CSUD este aprobată de către Senatul Universitatii Ovidius din Constanta. Mandatul de membru al CSUD este de 4 ani. Studentii-doctoranzi, care sunt membri ai CSUD si îsi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului CSUD, pierd calitatea de membru al CSUD la data sustinerii publice a tezei de doctorat.

 

Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

2020 - 2024 [pdf]

 

Plan operational ISD 2024

 

 

Directorul CSUDpentru perioada 2021-2025 este prof.univ.dr.habil. Monica VLAD – CV

Programul de audiență: în zilele de luni între orele 14-16, la sediul ISD din strada Ion Vodă nr.58, sala P05

Plan managerial 2021-2025

 

*

   

Activitătile administrative legate de desfăsurarea studiilor doctorale in IOSUD-UOC si de actiunile CSUD se realizează de către secretariatul pentru studii doctorale.

 

În IOSUD-UOC, Scoala Doctorala este structura organizatorică şi administrativă care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. Fiecare scoală doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale. 

Incepand cu anul universitar 2012/2013, studiile universitare de doctorat sunt organizate în Scoli Doctorale din cadrul Institutului Studiilor Doctorale(ISD).

  • Scoala Doctorala de Stiinte Umaniste cu domeniile Filologie si Istorie ;
  • Scoala doctorala de  Stiinte aplicate cu domeniul: Biologie (Domeniul Inginerie civila si instalatii a fost retras începând cu anul 2023/2024)
  • Scoala Doctorala de Matematica cu domeniul Matematica
  • Scoala Doctorala de Medicina cu domeniul Medicina;
  • Scoala Doctorala de Stomatologie cu domeniul Medicina dentara
  • Scoala Doctorala de Teologie cu domeniul Teologie
  • Scoala Doctorala de Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

 

*

 

      Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, cu acordul scolii doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius din Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius din Constanta. Anexa contractului este constituita din Planul individual al studiilor universitare de doctorat.

 

*

     

Durata ciclului de studii universitare de doctorat pentru toate domeniile de doctorat este, de regulă, de 4 ani de la data înmatriculării. Anterior anului universitar 2023/2024 studiile doctorale au fost organizate cu durata de 3 ani, exceptie facând domeniile din învățământul medical, pentru care durata studiilor a fost de 4 ani. 

Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru fiecare an universitar si cuprind doua componente:

  • a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul scolii doctorale și alcătuit din activităti didactico-stiintifice (cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea) care asigură pregătirea studentului-doctorand pe durata a 12 săptămâni, respectiv 28 săptămâni pentru domeniile medicale, si se realizează în primului an al doctoratului. Programul de studii avansate nu poate fi prelungit sau întrerupt.
  • b) Programul individual de cercetare stiintifică este organizat în domeniul de cercetare și constă în elaborarea de catre studentul-doctorand a 2 sau 3 rapoarte de cercetare si a tezei de doctorat.

Cele douǎcomponente: Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţificǎ sunt obligatorii studentului-doctorand pentru incheierea studiilor universitare de doctorat.

Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile ECTS, stabilit la nivelul şcolii doctorale prin regulamentul propriu.

În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile medicale, studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite transferabile ECTS, din care in anul I sunt prevazute 60 de credite trasferabile.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publică a unei lucrări originale, numită Teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să respecte cerintele stabilite prin regulamentul scolii doctorale. Pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

   

*

 

Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu : finantare de la bugetul de stat si în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.

Pentru studentii-doctoranzi, la propunerea consiliilor scolilor doctorale, cuantumul taxei anuale de studiu, pentru fiecare domeniu de doctorat, valabila doctoranzilor care studiaza in regim de cu taxa si cuantumul taxei pentru sustinerea tezei de doctorat. Aceste taxe se aproba de CA, se valideaza de Seantul UOC si se fac publice până la data anuntării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar.

 

*

Comisia pentru evaluare internă și asigurarea calității, CEAC-ISD, este formată din:

Presedinte: Prof.univ.dr. Adina Ciugureanu

Membri: Prof.univ.dr. Flaut Cristina

Prof.univ.dr. Arghir Oana

Prof.univ.dr. Omer Ichinur

CS I dr. Golumbeanu Mariana, INCDM „G.Antipa” Constanta

Prof.univ.dr. Brînzea Nicolae

Drd. Libu Cristiana

 

Raport CEAC_ISD_2023

Raport CEAC_ISD_noiembrie 2022

Raport CEAC_ISD_noiembrie 2021

Raport CEAC_ISD_februarie 2021