Navigatie                     

ANUNȚ LANSARE COMPETIȚIE privind Stimularea performanței în activitatea de cercetare științifica/creație artistică/performantă sportivă pentru anul 2023

Stimularea performanței în activitatea de cercetare științifică/ creație artistică/ performanță sportivă din 2022

 

Procedura privind stimularea performaței în activitatea de cercetare științifică / creație artistică / performanță sportive

 

Procedura operațională privind Stimularea performanței în activitatea de cercetare științifică/ creație artistică/ performanță sportivă a fost aprobată prin HCA 1098/15.12.2020 și HS 807/17.12.2020

Beneficiarii premiilor, recompenselor și stimulentelor ca urmare a performanțelor deosebite obținute în activitatea de cercetare științifică/ creație artistică / performanță sportivă sunt personalul didactic și de cercetare angajat al UOC, cu normă întreagă (incusiv pe perioadă determinată).

Tipurile de premii, recompense și stimulente acordate sunt:

- recompense pentru perfomanța în activitatea de cercetare științifică/ creație artistică/ performanță sportivă desfășurată în anul calendaristic anterior, sub forma unei majorări salariale;

- stimulente pentru creșterea performanței în activitatea de cercetare științifică/ creașie artistică/ performanță sportivă, pentru achitarea taxei de procesare aferente unui articol publicat sau a cheltuielilor pentru participarea la o conferință, la o manifestare artistică sau sportivă de excelență;

- premii pentru performanța în activitatea de cercetare științifică/ creație artistică/ performanță sportivă desfășurată în anul calendaristic anterior, în ruma unei competiții la nivelul fiecărei facultăți și la nivelul întregii universități.

Formularele pentru candidatură sunt disponibile în Anexele procedurii operaționale.

 

Rezultatele competițiilor anuale

 

Rezultatele competițiilor pentru premierea perfomanței în cercetare în cadrul facultăților sunt sintetizate, pe ani: 2016-2020

Alte premii

Premii acordate studenților 2015201420132012

Premii acordate cadrelor didactice 20132012