Navigatie                     

 

 

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.
Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 23.10.2019-04.11.2019 inclusiv.
 Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2019-08.11.2019, inclusiv, sau prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 08.11.2019), precum și la sediul DSP-Constanța.
 Avizul pentru înscriere – acte necesare:
-cerere
-copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
-copie a certificatului de specialist / primar
-acordul unui coordonator în specialitate (coordonatori)
 
Echivalarea stagiilor comune – acte necesare:
-dovada efectuarii stagiilor (carnet de rezident / adeverinta) copie si original
-avizul coordonatorului pentru stagiile care se doresc a fi echivalate
 
Echivalarea stagiilor efectuate în străinătate – acte necesare:
-copie tradusă autorizată a dovezii de efectuare a stagiilor
-copia avizului coordonatorului pentru echivalarea respectivelor stagii
 Link site Ministerul Sănătății: