Navigatie                     

Descriere procedură

Procedura stabilește modul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic conform dispozițiilor Ordinului 5921/2016 în cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa (UOC).https://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii

 

Cale de atac:

Decizia poate fi contestată în 3 zile lucrătoare de la primire.Alte căi de atac - conform legislației în vigoare.
Decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.
 

Document Procedura:

Procedura operationala privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate

Link de acces PCUe:

Procedura poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic