Navigatie                     

         

ANUNȚ

 

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) organizează în luna mai, în cadrul proiectului „Stagii de practică inovative în domenii de specializare inteligentă” – cod SMIS 133256, o serie de evenimente cu participarea Facultății de Științe Economice, Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole și Facultății de Științe Aplicate și Inginerie, facultăți ce coordonează programe de studii cu specializări relevante în domenii inovative.

Evenimentele se adresează studenților de la cilurile de studii universitare de licenta si masterat care își pot demonstra astfel preocuparea pentru activitatea de cercetare științifică, dezvoltându-și aptitudinile de lucru teoretice și aplicative, comunicarea în echipă și spiritul competițional, prin realizarea și susținerea de lucrări ce abordează subiecte de actualitate, noutăți și descoperirile din domeniile alese. Dialogurile și dezbaterile purtate cu aceste ocazii se vor constitui într-un schimb util de informaţii şi de idei între participanți: studenți, cadre didactice și angajatori/agenți economici/entități reprezentative la nivel local și național.

            Calendarul evenimentelor organizate în cadrul proiectului, este următorul:

  • 5 mai și 11 mai 2023: Facultatea de Științe Economice, (Olimpiada studenților economiști – faza locală, ediția a-13-a și Dialog interactiv studenți – agenți economici, ediția 2023);
  • 12 mai 2023: Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, (a XXVII-a Sesiune de comunicări științifice studențești)
  • 19 mai 2023: Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, (a XXXI-a Sesiune de referate și comunicări științifice studențești).

 

 

Conf. univ. dr. ing. Daniela Jitariu

Coordonator Partener 4 Universitatea Ovidius din Constanța

Proiect POCU 133256

Info UOC - Meniu