Navigatie                     

În atenţia comunităţii academice

Universitatea „Ovidius” din Constanţa aduce la cunoştinţa membrilor săi Calendarul de desfăşurare a Referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „Ovidius” din Constanţa, astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea nr. 24/25.01.2024 a Senatului universitar:

Data desfășurării referendumului este 06.03.2024, între orele 1000 -2000, în sala P54 situată în Campus, Corp A.

Dezbaterile publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului universitar pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului vor avea loc după cum urmează:

23.02.2024 – orele 1000 - 1100 , în Sala Senatului, situată în Campus Corp A

28.02.2024 – orele 1000 - 1100 , în Sala Senatului, situată în Campus Corp A

Persoanele cu drept de vot înscrise pe listele electorale ale universităţii sunt chemate să se pronunţe prin aplicarea ştampilei de vot pe una dintre opțiunile prevăzute de art. 133 alin. 1 din Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, după cum urmează:

a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales;

b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi cercetătorilor titulari din cadrul instituţiei de învăţământ superior şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

Repartizarea electorilor pe cele 3 secții de votare este stabilită prin HS nr. 25/25.01.2024, astfel:

Secția I

➢ Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

➢ Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

➢ Facultatea de Litere

➢ Facultatea de Psihologie și Ștințele Educației

➢ Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

➢ Facultatea de Teologie

➢ Departamentul de Pregătire al Personalui Didactic

Secția II

➢ Facultatea de Arte

➢ Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

➢ Facultatea de Matematică şi Informatică

➢ Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie

➢ Facultatea de Ştiinţe Economice

➢ Cercetătorii titulari, dacă este cazul

Secția III

➢ Facultatea de Construcţii

➢ Facultatea de Farmacie

➢ Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

➢ Facultatea de Medicină

➢ Facultatea de Stomatologie

Info UOC - Meniu