Navigatie                     

Domeniul 1:

creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Durata proiectului:

10 Mai-17 Decembrie 2021 – 7 luni

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este îmbunătățirea cadrului instituțional pentru servicii de calitate, prin stimularea deciziilor informate privind alegerea ori continuarea studiilor la nivel universitar utilizând servicii de promovare, orientare și consiliere profesională respectiv de a crește inserția profesională absolvenților prin servicii de consiliere profesională și facilitarea relației cu angajatorii.

Bugetul proiectului:

370.000 lei din care 50.000 lei cofinanțare UOC

Raport finalizare proiect