Navigatie                     

Domeniul 5:

Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Durata proiectului:

17 Mai-17 Decembrie 2021 (7 luni)

Scopul proiectului:

Creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea calității activității didactice, precum și a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC, inclusiv a respectării deotologiei și eticii academice.

Bugetul proiectului:

404.200 lei din care 60.200 confinațare UOC

Raport finalizare proiect