Navigatie                     

Domeniul 3:

Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

Durata proiectului:

17.05.2021 – 17.12.2021 (7 luni)

Scopul proiectului:

Sănătatea fizică și mentală reprezintă modalitățile prin care mediul socio-educațional-economic progresează în condițiile actuale. Ca atare, proiectul are ca scop dotarea, implementarea, consolidarea și îmbunătățirea continuă a Centrului de practică, recreere și  mișcare MIȘCARE-JOCURI-APĂ din Universitatea „Ovidius” din Cosntanța în vederea creșterii impactului educațional, științific și cultural.

Bugetul proictului:

288.000 lei, din care 56.300 lei cofinanțare UOC

 

Raport finalizare proiect