Navigatie                     

Domeniul 6:

Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Durata proiectului:

20 Mai-17 Decembrie 2021 (8 luni)

Scopul proiectului:

Dezvoltarea capacității instituționale a Universității Ovidius din Constanța (UOC) pentru cercetare-inovare transdisciplinară de excelență în domeniul biomedical, al biodiversității și dezvoltării durabile a zonelor costiere.

Bugetul proiectului:

330.000,00 lei din care 50.000 lei cofinanțare UOC

Raport finalizare proiect