Navigatie                     

Domeniul 5:

Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Durata proiectului:

18 Aprilie - 16 Decembrie 2022 (8 luni)

Scopul proiectului:

 Creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea calității activității didactice, precum și a performanțelor profesionale individuale ale cadrelor didactice din UOC, inclusiv a respectării deotologiei și eticii academice.

Bugetul proiectului:
 360.200 lei din care 65.200 confinațare UOC

Raport finalizare proiect