Navigatie                     

     Pentru promovarea schimburilor de experienţă şi cooperării cu universităţile europene partenere, Universitatea Jinan (UJN) lansează programul “Studiul@UJN”,  sprijinit de bursa guvernamentală chineză pentru sponsorizarea studenţilor europeni, în condițiile în care există un acord bilateral semnat între universităţile europene, respectiv Universitatea “Ovidius”din Constanțaşi UJN.

Cursuri în limba engleză*

Nivelul programului

Facultatea

Specializări propuse

Studii de licență

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Istorie și Științe politice

Relaţii internaţionale şi economie

Facultatea de Științe aplicate și Inginerie

Chimie, Inginerie chimică şi tehnologie

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Inginerie mecanică

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Facultatea de Medicină

 

Facultatea de Științe ale naturii

 

Facultatea de Farmacie

 

Facultatea de Arte

 

Facultatea de Litere

 

Facultatea de Fizică

Inginerie energetică

Masterat

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică şi tehnologie

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ştiinţa materialelor şi inginerie

Facultatea de  Științe aplicate și Inginerie

Chimie, Inginerie chimică şi tehnologie

Studii Doctorale

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria materialelor

 

Facultatea de Medicină

Oncologie, Oftalmologie

Facultatea de Științe aplicate și Inginerie

Chimie, Inginerie chimică şi tehnologie

*Acestea sunt programele recomandate de UJN, dar putem încerca să trimitem aplicații și pentru alte programe/specializări, cu șanse mai mici sau fără șanse de acceptare( Teologie, Medicina dentară, Construcții, Drept și Științe administrative, Psihologie)

Cerinţe

·         Programul acceptă studenţii aflaţi în cadrul programului de licenţă, master sau doctorat care provin de la UOC. UOC recunoaște creditele pe care studentul le acumulează la UJN, conform reglementărilor în vigoare.

·         Programul de studiu al UJN-UOC se va desfăşura în perioada 31 Martie 2017 şi 31 August 2017, iar durata poate varia de la 1 la 3 luni.

·         Limba în care se studiază poate fi doar engleză sau chineză, în funcţie de cererea studenţilor.

Acoperirea bursei de studiu

·         Bursa asigură acoperirea taxei de înregistrare, taxei de şcolarizare, taxei de cazare în căminul universităţii din campus (camera cu pat dublu); pachet de servicii medicale acordate în ambulatoriu şi asigurare de sanătate; o alocaţie lunară de RMB 1600, ce va acoperi în principal cheltuielile cu hrana.

Perioada de aplicare

·         Aplicanţii, cunoscători ai limbii engleze, ar trebui să opteze pentru burse, conform studiilor lor, până la începutul lunii martie 2017; obținerea documetelor necesare (avizul UJN, viza pentru China, etc) va dura circa 1 lună; programul de burse se încheie la data de 31.08.2017, dar este foarte probabil ca în luna august să nu fie cursuri și vremea să fie caniculară.

Criterii şi eligibilitate

·         Aplicanţii nu trebuie sa aibă origine chineză şi să aibă o stare bună de sanătate; trebuie să să aibă deja un pașaport valid cel puțin pentru 9 luni de la data cererii.

·         Istoricul educational şi limita de vârstă:

o   Aplicanţii pentru programul de licenţă trebuie să aibă studii medii incheiate cu performanţe excelente şi vârsta de maxim 25 ani;

o   Aplicanţii pentru programul de master trebuie să aibă studii superioare şi maxim vârsta de 35 ani;

o   Aplicanţii pentru programul de doctorat trebuie să aibă studii postuniversitare şi vârsta de maxim 40 ani.

·         Aplicanţii se vor informa la Biroul Parteneriate – Departamentul Relații Internaționale în legatură cu programul acestei burse şi vor trimite aplicaţia conform cerinţelor;

·         Dosarele de candidatură vor fi trimise către UJN. UJN va anunţa LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI, precum şi lista documentelor necesare pentru viză.

 

Calendarul concursului și Documentele necesare pentru candidați

Dosarele se depun în perioada 20.02 - 28.02 2017,  la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale-Birou Parteneriate (Luni, Marti orele 10-12 si Miercuri 12-14)Campus Corp A, etaj 1, Al Universității nr 1, sau la sediul  Departamentului pentru Studenți străini, Bdul Mamaia 124, zilnic, orele 11-14,  și trebuie să conțină:

·         Formularul 1. App form UJN (pentru toți aplicanții) și Formularul 2. Basic Information blank (pentru studenti se vor completa doar câmpurile aplicabile la formularul 2); aceste formulare sunt editabile și trebuie completate direct în formatul lor electronic, apoi imprimate și depuse cu semnatură în original;

·         Diploma de finalizare a studiilor și Foaia matricolă,  traduse în limba engleză şi legalizate

·         Aplicanţii care nu au primit încă diploma de finalizare a studiilor vor aduce o dovadă a situaţiei şcolare actuale, emisă recent de Secretariatul facultății respective, tradusă în limba engleză şi legalizată;

·         Copie după paşaport valabil incă minim 9 luni de la data cererii (copie în format A4);

·         Aplicanţii care deţin un certificat HSK valid trebuie să îl ataşeze la restul documentelor pentru aplicare.

Concursul de selecţie de dosare: 1.03.2017 

Afișarea rezultatelor pe pag web UOC: 2.03.2017, ora 16:00

Depunerea Contestațiilor- Registratura UOC:  3.03.2017   (orele 8-16) 

Afișarea listelor finale ce vor fi transmise la UJN: 6.03.2017

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.sauAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Info UOC - Meniu