Navigatie                     

După obținerea avizelor conducerii universităților din centrele implicate, avizul coordonatorului de program în specialitatea în care sunt confirmați,și avizul DSP, depunerea dosarului cu cererile si documentele justificative se va face la direcțiile de sănătate publică (DSP) din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii, în perioada 20.02-3.03. 2017, inclusiv.

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți - sesiunea februarie-martie 2017

Numarul locurilor disponibile pentru transfer

  • locuri transfer  Medicina- vezi Anexa 1

Solicitarile se depun in perioada 15 - 28.02.2017 la registratura  Universitatii "Ovidius" din Constanta, Bdul Mamaia nr 124

Documente necesare:

1. Pentru rezidentii care solicita venirea in CU Constanta

  • cerere (model Anexa 2)
  • copie - acceptul de plecare
  • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectiva
  • copie - prima pagina a carnetului de rezident
  • acte justificative

2. Pentru rezidentii care solicita plecarea din CU Constanta

  • cerere (model -Anexa 2)
  • copie - prima pagina a carnetului de rezident
  • acte justificative
ACTELE JUSTIFICATIVE, necesare pentru sesiunea de schimbare a centrelor de pregătire, sunt cele care dovedesc cel puțin unul din următoarele criterii de selecție:
1. locuinţa în centrul universitar solicitat (copie carte identitate/act proprietate);
2. unic susținător al unui copil minor;
3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
5. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat;
6. anul de rezidenţiat (VII, VI…. I). 

Info UOC - Meniu