Navigatie                     

BIROUL DE PRESĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constanța, 9 noiembrie 2022

         

 

Universitatea Ovidius din Constanța acordă titlul de „Doctor Honoris Causa”

prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu

 

 

La propunerea Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM) Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) decernează, astăzi, 9 noiembrie 2022, titlul de „Doctor Honoris Causa” prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu, de la Universitatea Tehnică de Construcții din București (UTCB), informează rectorul instituţiei de învăţământ superior, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu.

Festivitatea va avea loc începând cu ora 14.00, în Sala Senatului din Campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1). 

 

Prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu s-a născut în data de 2 octombrie 1940, a urmat și a absolvit Liceul Emanuil Gojdu din Oradea, apoi a continuat studiile universitare și doctorale în cadrul Universității Tehnice de Construcții București unde, în anul 1963, a obținut diploma de inginer mecanic în specialitatea Utilaj tehnologic pentru construcții, iar în anul 1974 a obținut diploma de Doctor în științe tehnice. A dobândit gradul didactic de profesor universitar în anul 1990, iar în anul 1991 calitatea de conducător de doctorat. Pentru prestația didactică, precum și pentru rezultatele în domeniile conexe, în anul 2021, Universitatea Tehnică de Construcții din București i-a conferit titlul onorific de Profesor emerit.

Prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu și-a desfășurat întreaga activitate didactică în cadrul UTCB și a predat ca profesor asociat la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, la Academia Tehnică Militară din București și la Universitatea „Translivania” din Brașov.

În perioada 1990 – 2000, prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu a ocupat funcția de decan al Facultății de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, precum și pe cea de director adjunct al Departamentului de studii doctorale (2006 – 2011).  

Din creaţia sa ştiinţifică se detaşează contribuţiile privind teoria de ordinul doi a barelor cu efort axial variabil, a barelor solicitate şi deformate spaţial, a barelor static nedeterminate exterior, grupul de articole şi comunicări privind comportarea dinamică a maşinilor de ridicat supuse acţiunilor seismice, care sunt frecvent citate pe plan internaţional, precum şi studiul deplasării gravitaţionale a sarcinilor pe cabluri purtătoare, iar din domeniul cercetării experimentale se evidențiază experimentările complexe ale prototipurilor macaralelor turn și  ale macaralelor pe pneuri, concepute şi realizate în ţara noastră după anul 1974, experimentări soldate cu îmbunăţăţiri constructive şi cu augumentarea unor parametri de exploatare, precum şi cu omologarea și introducerea în fabricaţia de serie a acestora.  

Prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu a elaborat șase tratate şi cărţi, nouă cursuri universitare în domeniul ingineriei mecanice, în general, și al utilajelor de construcții și instalațiilor de ridicat, în special. De asemenea, prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu este autorul a peste 120 de lucrări de cercetare aplicativă și lucrări de proiectare şi are 5 brevete de invenţie.

Începînd cu anul 1993, în paralel cu activitatea didactică, prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu a fost cooptat în Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică – CNEAA, în calitate de expert evaluator și secretar al Comisiei de Științe Inginerești I, iar după încetarea activității acestei instituții, în anul 2006, a îndeplinit o funcție similară în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, ca președinte al comisiei cu același nume, vreme de 15 ani.

Prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu a fost coordonatorul echipelor de evaluare externă CNEAA, respectiv ARACIS, a mai multor programe de studii universitare din cadrul Universității Ovidius din Constanța, în domeniile: inginerie mecanică, ingineria autovehiculelor, inginerie civilă, pe majoritatea evaluându-le atât în scopul autorizării pentru funcționare provizorie, cât şi, ulterior, în vederea acreditării, apoi, a evaluării periodice.

Datorită observațiilor prof. univ. dr. ing. Horia Mircea Alămoreanu, la UOC au fost înființate programe unice în țară. În acest sens, unul dintre exemple este programul de studii universitare de licență Instalații și Echipamente Portuare și Marine, din domeniul Inginerie mecanică, program care funcționează la FIMIM începând cu anul universitar 2015 - 2016.

 

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa

Info UOC - Meniu