Navigatie                     

BIROUL DE PRESĂ

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constanța, 2 iulie 2024

        

        

Universitatea Ovidius din Constanța scoate la concurs 5260 de locuri pentru studii de licență și alte 3055 de locuri la programele de master

  

La Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) începe luni, 8 iulie 2024, sesiunea de vară a concursului de admitere pentru programele de licență și de master din cadrul celor 16 facultăți și al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Pentru admiterea din acest an, sunt scoase la concurs 5260 de locuri la cele 80de programe de studii universitare de licență și 3055 de locuri pentru 63de programe universitare de master.

„În acest an, oferta educațională include trei programe noi de master, la care înscrierile se pot realiza începând cu sesiunea din luna iulie. La Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie vor fi disponibile 30 de locuri la programul Tehnologii și materiale avansate pentru sisteme energetice neconvenționale / Advanced Materials and Technologies for Unconventional Energy Systems predat în limba engleză. La Facultatea de Psihologie și Științele Educației absolvenții de licență pot alege între două noi programe: Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă, cu 65 de locuri disponibile, și Consilierea și managementul serviciilor de asistență socială, cu 75 de locuri. Totodată, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, la Facultatea de Medicină vor fi scoase la concurs 20 de locuri la programul nou de master Fizioterapie și reabilitare funcțională”, precizează rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu.

În sesiunea iulie a concursului de admitere, pentru programele de licență, calendarul general al admiterii este8 - 31 iulie 2024, când vor avea loc înscrierile, susținerea probelor de concurs și înmatricularea pentru toate domeniile de studii de la toate formele de învățământ – învățământ cu frecvență (IF), învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR), în funcție de calendarul fiecărei facultăți, cu excepția facultăților medicale (Medicină, Stomatologie și Farmacie), unde înmatriculările se finalizează pe data de 7 august 2024. 

Pentru programele de master, în perioada 8 - 31 iulie 2024 vor avea loc înscrierile, susținerea probelor de concurs și înmatricularea pentru toate domeniile de studii, conform calendarului specific al fiecărei facultăți. Excepție face Facultatea de Medicină, unde admiterea la master va avea loc în luna septembrie.

La toate cele 16 facultăți și la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, înscrierea pentru admitere a candidaților cetățeni români, UE, SEE, CE se va realiza online, pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/. De asemenea, și în acest an, românii de pretutindeni (români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate) se pot înscrie prin platforma dedicată http://admitereonlinerp.univ-ovidius.ro/.

Totodată, cetățenii internaționali care doresc să studieze la UOC se pot înscrie online, utilizând platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/.

În funcție de facultatea aleasă, admiterea se face fie pe baza concursului de dosare, fie prin examen de admitere – în cazul programelor de studii care presupun probarea, de către candidați, a unor abilități sau cunoștințe de specialitate.

Astfel, în 11 facultăți ale UOC (Facultatea de Construcții, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Teologie) admiterea va fi realizată pe baza mediei de la bacalaureat și a unui eseu motivațional sau a unei scrisori de intenție, în funcție de criteriile de selecție specifice fiecărui program de studii (https://admitere.univ-ovidius.ro/home/criterii-de-admitere-si-taxe-de-scolarizare/).

La Facultatea de Arte admiterea se realizează în baza susținerii unor probe vocaționale și practice, în funcție de programul de studii ales, în timp ce la Facultatea de Educație Fizică și Sport candidații vor susține probe sportive, în funcție de programul de studii pentru care optează.

Pentru admiterea la Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie și Facultatea de Farmacie candidații vor susține examene scrise, care se vor desfășura în format fizic, în spațiile aparținând UOC.

La toate facultățile, candidații declarați ADMIS trebuie să își facă înmatricularea online, în platformă, odată cu confirmarea locului. Pentru finalizarea înmatriculării, candidații au obligația de a depune în original actele de studii utilizate la înscriere (diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licență), precum și contractul de studii semnat în original. Termenul de depunere a actelor este menționat în fișa de înscriere și în calendarul admiterii pentru fiecare facultate.

Pentru candidații din categoria români de pretutindeni (români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate), admiterea va fi realizată pe baza mediei de la bacalaureat la toate facultățile, cu excepția Facultății de Arte – unde candidații vor susține o probă de aptitudini eliminatorie. Candidații declarați ADMIS trebuie să își facă înmatricularea în termenele prevăzute în calendarul admiterii sau stipulate în anunțurile care vor însoți rezultatele concursului de admitere, prezentând actele de studii utilizate la înscriere (diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licență), precum și contractul de studii semnat în original. Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de plata taxelor de înscriere și de înmatriculare.

Pentru candidații - cetățeni din Ucraina, care au absolvit învățământul preuniversitar din Ucraina, înscrierea se face prin platforma International Students, online, conform precizărilor primite în Instrucțiunile Ministerului Educației nr.1390/II/DGRIAE/11.06.2024.

Astfel, înscrierea se poate face, la alegerea candidatului, în următoarele variante: online – în secțiunea dorită, la facultatea/ programul ales,  prin încărcarea documentelor în platforma de admitere ori prin platforma de români de pretutindeni dacă îndeplinesc condițiile aplicabile pentru acest statut.

Toate informațiile legate de admiterea 2024 la UOC, sesiunile iulie și septembrie, sunt publicate la http://admitere.univ-ovidius.ro/, dar și pe site-urile facultăților.

 

Biroul de presă al Universităţii Ovidius din Constanţa

                                        

Info UOC - Meniu