Navigatie                     

Candidați

   

1. Facultatea de Litere 

    • Departamentul de Filologie română limbi clasice și balcanice

 

    • Departamentul de Limbi și literaturi moderne și Științele comunicări

Diana Hornoiu - DOCUMENTE

Nicoleta Sava - DOCUMENTE

    • Departamentul de Limbi moderne pentru facultăți nefilologice

 

 

2. Facultatea de Teologie

  

    • Departamentul de Teologie Biblică şi Sistematică

 

    • Departamentul de Teologie Practică

 

    • Departamentul de Artă sacră şi Teologie didactică

 

 

3. Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

   

    • Departamentul de Istorie și Științe Politice

 

 

4. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

    • Departamentul de Drept

 

    • Departamentul de Stiinte Administrative si Sociale 

 

 

5. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

  


    • Departamentul de Științe naturale

 

    

6. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport


    • Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Popa Cristian - DOCUMENTE

Anunt:  Sedința pentru alegerea Directorului Departamentului Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie va avea loc la sediul Facultății de Educație Fizică și Sport, în data de 21.10.2020, Amfiteatrul 1, intervalul orar 13.00-14.00.

 

   

7. Facultatea de Ştiinte Aplicate și Inginerie

    • Departamentul de Chimie și Inginerie chimică

 

    • Departamentul de Fizică și Electronică

 

   

8. Facultatea de Matematică şi Informatică

    • Departamentul de Matematică și Informatică

Ciucă Marian-George - DOCUMENTE

Puchianu Crenguța Mădalina - DOCUMENTE

   

9. Facultatea de Științe Economice

    • Departamentul de Finanțe Contabile

Oprișan Oana - DOCUMENTE

 

    • Departamentul de Administrarea Afacerilor

 

    • Departamentul de Economie Generală

 

   

10. Facultatea de Medicină

    • Departamentul de Discipline Preclinice I

 

    • Departamentul de Discipline Preclinice II

 

    • Departamentul de Discipline Clinice Medicale I

 

    • Departamentul de Discipline Clinice Medicale II

 

    • Departamentul de Discipline Clinice Chirurgicale I

 

    • Departamentul de Discipline Clinice Chirurgicale II

 

   

11. Facultatea de Medicină Dentară

    • Departamentul de Medicină Dentară

 

   

12. Facultatea de Farmacie

    • Departamentul de Științe Farmaceutice I

 

    • Departamentul de Științe Farmaceutice II

 

 

   

13. Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

   ◦ Departamentul de Inginerie navală, portuară şi energetică

 

   ◦ Departamentul de Management industrial şi autovehicule rutiere

 

 

   

14. Facultatea de Construcții

    • Departamentul de Construcții

 

   

15. Facultatea de Arte

    • Departamentul de Muzică, Teatru și Arte vizuale

 Radu Niculescu - DOCUMENTE

Anunt: Sedința pentru alegerea Directorului Departamentului Muzică, teatru și arte vizuale va avea loc la sediul - sala Studio - cantină, în data de 22.10.2020,  intervalul orar 13.00-15.00.

   

16. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației


    • Psihologie și Asistență Socială

 CALIN MARIANA-FLORICICA - DOCUMENTE

 

    • Pregătirea Personalului Didactic

 

ALEGEREA DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2020 ÎN INTERVALUL ORAR 12-14 LA P04, PIAȚA CHILIEI, STR. ION VODA NR. 58