Navigatie                     

Misiune

Misiunea Comisiei de Bioetică este de a se asigura că propunerile de cercetare în domeniul științelor vieții și medicale sunt etice și de a monitoriza și evalua din punct de vedere etic proiectele de cercetare aprobate, cu scopul de a proteja viața, sănptatea, demnitatea, siguranța și confortul subiecților participanți la studii biomedicale, precum și speciile de interes comunitar și cel folosite în experimente biologice.

 

Componența

Componența Comisiei de Bio-Eticăa fost aprobată prin HCA 725/28.06.2016 și HS 668/30.06.2016.

Președinte: Conf. univ. dr. Irina Dumitru

Membri: Șef lucr. Dr. Ionuț Poinăreanu

Prof. univ. dr. Victoria Badea

Conf. univ. dr. Laura Bucur

Lect. univ. dr. Virginia Schroder

Conf. univ. dr. Marius Skolka

Prof. univ. dr. Lucica Tofan