Navigatie                     

 

Anunț de selecție a partenerilor privați în cadrul PNRR Componenta C-15 – Educație, Investiția I-6

Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

 

 

Notă: În urma modificării și republicării la 23.12.2022 prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6254/2022 a Ghidului solicitantului (Programul pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual), Universitatea “Ovidius” din Constanța a modificat și republicat procedura de selecție a partenerilor privați. 
Operatorii economici care au depus dosarul de candidatură înaintea publicării procedurii de selecție actualizate pot aduce completări dosarului sau pot redepune dosarul modificat conform noii proceduri până la data și ora limită stabilite. Se va depune o declarație în acest sens, prin care se va menționa dacă documentele depuse constituie o completare sau se depune dosarul integral modificat – în acest caz, nu se va evalua dosarul inițial, ci acesta se va returna operatorului economic.

 

26.01.2023: ANUNȚ prelungire termen de evaluare și publicare

20.01.2023: ANUNȚ Prelungire termen de evaluare și publicare

05.01.2023: Procedura selecție parteneri consorțiu PNRR Ovidius actualizat 05.01.2023 cu completări

Numărul de cursanți și de tutori (Tabelul 1 și Tabelul 2)

30.12.2022: ANUNȚ prelungire termen depunere candidatură în vederea selecției agenților economici

14.12.2022: ANUNȚ prelungire termen depunere candidatură în vederea selecției agenților economici

07.12.2022: ANUNȚ Universitatea „Ovidius” din Constanța demarează procedura de selecție a partenerilor privați în vederea formării unui consorțiu regional integrat pentru învățământul dual, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență