Navigatie                     

ANUNT

 

Vă anunțăm calendarul de alegeri pentru ocuparea locurilor din Consiliile Școlilor Doctorale (CSD) pentru mandatul 2022-2027.

Candidaturile se depun în data de 1 februarie 2022 (prin email la secretariatul SD).

Dosarul de candidatură, în format electronic (.pdf) conține

(1)    Dosarul de candidatură al conducătorilor de doctorat din UOC va cuprinde:

a.       Cerere de depunere a candidaturii;

b.       Curriculum vitae și Lista de lucrări a persoanei deponente;

c.       Fișa de îndeplinire a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlului de profesor, stabilite dc CNATDCU și aprobate prin ordin de ministru;

d.       Declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin de ministru și originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări.

 

(2)    Dosarul de candidatură al personalității științifice din exterior, conducător de doctorat, va cuprinde

a.       Cerere de depunere a candidaturii;

b.       Curriculum vitae și Lista de lucrări a persoanei deponente;

c.       Fișa de îndeplinire a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlului de profesor, stabilite dc CNATDCU și aprobate prin ordin de ministru;

d.       Declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin de ministru și originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări

e.       Adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat afiliat unei școli doctorale

 

Alegerile se vor defășura în data de 3 februarie 2022, între orele 9-16, la sediul ISD din strada Ion Voda nr.58,

 

Vă invităm să participați la votare.