Navigatie                     

 

2023-2024

Taxa (în lei) se achită prin ordin de plată de la orice bancă, în contul Universităţii Ovidius din Constanta - cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanta, Codul fiscal al UOC: 4301332.

Pe chitanta/ordinul de plată se va preciza: numele candidatului, precum şi menţiunile „Taxă de înscriere/scolarizare-Scoala doctorala…../domeniul de doctorat.....

Chitanţa/Ordinul de plata se transmite secretariatului ISD (str.Ion Voda nr.58) sau prin email