Navigatie                     

     În vederea organizării doctoratului ca al treilea ciclu de studii superioare şi ca element de îmbinare între activitatea didactică şi cea de cercetare, în viziunea procesului Bologna, Senatul Universităţii „Ovidius” a aprobat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, elaborat în conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 si Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011.

 
     Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Studiile universitare de doctorat permit dobandirea unei calificari de nivelul 8 din Cadrul European al Calificarilor (EQF) si din Cadrul National al Calificarilor. Studiile universitare de doctorat sunt de doua tipuri : doctorat stiintific si doctorat profesional.
 
- Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive. Doctoratul stiintific are ca finalitate producerea, pe baza unor metode stiintifice, de cunoastere stiintifică originală, relevantă international. Doctoratul stiintific este o conditie pentru cariera profesională în învătământul superior si in cercetare.
 
- Doctoratul profesional, în domeniile artelor sau sportului, are ca finalitate producerea de cunoastere originală, pe baza aplicării de metode stiintifice si a reflectiei sistematice asupra unor creatii artistice sau asupra unor performante sportive de înalt nivel national si international, care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învătământul superior si în cercetare în domeniile artelor si sportului.
 
     Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universitatii Ovidius Constanta (UOC) si se realizeaza numai in cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de scolile doctorale, autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate, din cadrul UOC. Scolile doctorale sunt subordonate Institutului de Studii Doctorale (ISD).
 
***
 
     Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani, exceptie face domeniul sanatate, pentru care durata studiilor este de 4 ani, si este cuprinsa intre data inmatricularii la studiile universitare de doctorat si data sustinerii publice a tezei de doctorat.
 
     Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 4 ani universitari pentru domeniul sanatate, fiecare an fiind alcătuit din câte 2 semestre universitare si cuprind:
 
  • a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul scolii doctorale si alcătuit din activităti desfăsurate în formatiuni institutonalizate de studiu, care asigură pregătirea studentului-doctorand prin activităti didactico-stiintifice (cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea) distribuite pe durata a 12 saptamani, respectiv 14 saptamani pentru domeniul sanatate, si se realizează in primului an al doctoratului. Anul I nu poate fi prelungit sau intrerupt.
  • b) Programul individual de cercetare stiintifică/creatie artistică este organizat în domeniul de  cercetare/domeniul artistic în care s-a consacrat conducătorul de doctorat. Programul individual se planifică pentru întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat.
 
     Cele douǎ componente ale studiilor universitare de doctorat Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţificǎ sunt obligatorii studentului-doctorand pentru incheierea studiilor universitare de doctorat.
 
     Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publică a unei lucrări originale, numită Teză de doctorat, care este rezultatul activitătii de cercetare/creatie artistică desfăsurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Teza de doctorat trebuie să respecte cerintele stabilite prin regulamentele universitatii.
 
***
 
     1. Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
 
     2. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
 
     Prelungirea prevazuta la pct.1, respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la pct.2 se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.
 
     Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.
 
     În perioada de graţie prevăzută mai sus studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale.
 

Procedura privind activitatile in medii virtuale in cadrul Scolilor Doctorale

Legea educatiei nationale (LEN 1/2011).pdf

Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011).pdf

Regulamentul institutional de organizarea studiilor doctorale – in vigoare

Procedura operațională privind verificarea antiplagiat a tezelor de doctorat

Procedură operaţională privind recunoașterea automată de către UOC a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedura operaţională privind calitatea de membru conducător de doctorat în școlile doctorale din cadrul ISD-UOC

Procedura operaţională de centralizare și urmărire a valorificării rezultatelor cercetării realizate în cadrul ISD-UOC

Procedura operaţională privind circuitul cererii de prelungire de scolaritate a studentului-doctorand

Procedura operaţională privind evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat în școlile doctorale din cadrul ISD-UOC

Procedura operaţională de schimbare a conducătorului de doctorat şi de mediere a conflictelor în școlile doctorale din cadrul ISD-UOC

Procedura operaţională privind elaborarea si aprobarea Planurilor de invatamant pentru scolile doctorale din cadrul ISD-UOC