Navigatie                     

In data de 28 noiembrie 2022 orele 1200, în în sala de Consiliu a Facultății de Medicină

(al. Universității, Corp B),

 

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Analiza aspectelor epidemiologice și clinico-evolutive ale infecției cu Clostridioides difficile

 

elaborată de drd. Popoi Aurelia (căs. Hangan) - CV

                                                                          

sub conducerea ştiinţifică a Prof. Univ. Dr.  Rugină Sorin în domeniul fundamental Stiinte biomedicale, domeniul de doctorat Medicină

Comisia de doctorat

Președinte: Prof. Univ. Dr. Așchie Mariana 

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Rugină Sorin - CV

Membri: Prof. Univ. Dr. Calistru Petre, Universitatea De Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București - CV

              Prof. Univ. Dr. Aramă Victoria, Universitatea De Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București - CV

             Conf. Univ. Dr. Dumitru Irina, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

Rezumat RO | EN