Navigatie                     

In data de 25 niembrie 2022 orele 1200, în în sala de Consiliu a Facultății de Medicină

(al. Universității, Corp B),

 

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Studiul unor markeri imunohistochimici utili în practica medico-legală în determinarea reacţiei vitale în leziuni cutanate

 

elaborată de drd. Deacu Sorin - CV

                                                                          

sub conducerea ştiinţifică a Prof. Univ. Dr.  Așchie Mariana în domeniul fundamental Stiinte biomedicale, domeniul de doctorat Medicină

Comisia de doctorat

    Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Tica Vlad

    Conducător de doctorat  Prof. Univ. Dr. Așchie Mariana - CV

    Membri:

    Prof. Univ. Dr. Sajin Maria, UMF “Carol Davila” București - CV

    Prof. Univ. Dr. Costache Mariana, UMF “Carol Davila” București - CV

    Conf. Univ. Dr. Popa Marius, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

Rezumat RO | EN