Navigatie                     

În data de 25 noiembrie 2022, ora 1200, în Sala Umberto Eco aflată în sediul din Aleea Universității     nr. 1,Campus corp A,are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

ROMANUL PENTRU COPII ȘI TINERET  ÎN PERIOADA COMUNISTĂ (1948-1971)

 

 

elaborată de studentul-doctorand  ALEXANDRU Ecaterina  - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. MITCHIEVICI Angelo-Nicolae, în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

Comisia de doctorat:

Președinte: Prof. univ. dr. habil. VLAD Monica

Conducător doctorat:Prof. univ. dr. habil. MITCHIEVICI Angelo-Nicolae, - CV

Membri: Prof.univ.dr.habil. PATRAȘ Antonio, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - CV

   CS II dr. TUDURACHI Adrian, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”  al   Academiei Române, Cluj-Napoca - CV

 Prof.univ.dr. BERECHET Lăcrămioara - Universitatea „Ovidius” din Constanța - CV

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

Rezumat RO | EN