Navigatie                     

În data de 25 noiembrie 2022, ora 1400, în Sala 134, aflată în sediul din Aleea Universității     nr. 1,Campus corp A,are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

INFLUENȚE RUSEȘTI ASUPRA STRUCTURII LIMBII ROMÂNE DIN BASARABIA

 

 

elaborată de studentul-doctorand  CUCIUC Lilia - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr. habil NICOLAE Florentina, în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de doctorat Filologie

Comisia de doctorat:

Președinte:                   Prof.univ.dr. habil Marina Cap-Bun, Universitatea “Ovidius” din Constanța 

Conducător doctorat: Prof. univ. dr. habil Florentina Nicolae, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

Membri:                       Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea “Ovidius” din Constanța - CV

                                     CS 1 dr. Manuela Nevaci, Institutul de Lingvistică al Academiei Române “Iorgu Iordan –  Al Rosetti” București - CV

                                    CS II dr. Iustina Nicoleta Nica, Academia Română -Institutul de Cercetări Socio-   Umane„C.S. Nicolăescu – Plopșor” - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Ovidius“ din Constanța şi poate fi consultată.

Vă invităm să participați!

Rezumat RO | EN